Nieuws Archief

De krachten bundelen binnen de arbeidsmarktregio Zeeland in 2023

Tijdens de werksessie afgelopen 17 november werden de krachten gebundeld voor het uitvoeringsplan voor 2023.

Voorbereiding Europees subsidieprogramma energietransitie

Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is één van de zes gebieden in Nederland waar het Just Transition Fund kan worden ingezet.

Koffiemoment voor 55-plussers en bedrijven levert verschillende matches op

Succesvolle netwerkbijeenkomst tussen werkgevers en 55-plussers tijdens de Contacta. Veel kandidaten lopen met aanbiedingen naar buiten.

Jarenlange vrijwillige inzet beloond met betaalde baan

“Kunnen jullie een dame met het Syndroom van Down helpen bij het zoeken naar een betaalde baan?”

Aan de slag in Zeeland op Contacta

De vier Zeeuwse WerkgeversServicepunten, het ZMT en het team Anders kijken naar Werk vertegenwoordigen Aan de slag in Zeeland op de Contacta

Minister op bezoek bij ZMT en De Hoop Terneuzen

Minister Karien van Gennip liet zich tijdens haar werkbezoek inspireren door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het ZMT.

Workshop ArbeidsmarktInZicht

Arbeidsmarktregio Zeeland, Provincie Zeeland, UWV en HZ University of Applied Sciences organiseren workshops om dieper in het dashboard te d

Aan de slag met… Taalhuis Oosterschelde

In de rubriek 'Aan de slag met...' spreken we dit keer met Monique van Kol van het Taalhuis Oosterschelde.

Klaver 4 kijkt anders naar zorg

De krappe arbeidsmarkt en de hoge werkdruk zorgt voor uitdagen in de zorg. Klaver 4 klopte daarom aan bij het team ‘Anders kijken naar Werk’

"Het gaat erom de juiste persoon op de juiste plek te krijgen"

Dick Groot Koerkamp vertelt over zijn rol bij het Zeeuws Mobiliteitsteam: "Het gaat erom de juiste persoon op de juiste plek te krijgen".

Werken over de grens? Neem deel aan de informatiesessie!

Zeeuwen die grensarbeider zijn (of worden) kunnen op 23 september 2022 persoonlijk advies krijgen over werken over de grens.

Werkgevers zijn aan zet op deze krappe arbeidsmarkt

Artikel over Anders kijken naar Werk in het Zeeland Business Magazine.

WerkgeversServicepunten werken samen onder één naam

De subregionale WSP’s gaan samenwerken onder de naam ‘WerkgeversServicepunt Aan de slag in Zeeland’.

Ook partners kunnen werkzoekenden bij ZMT aanmelden

Wat als werkzoekenden ondanks alle inspanningen toch niet aan een passende baan kunnen komen? Het Zeeuws Mobiliteitsteam biedt hulp.

Startbijeenkomst ‘Actieplan krapte op de arbeidsmarkt’

Vrijdag 15 juli vond een startbijeenkomst over het actieplan 'Dichterbij dan je denkt' waarvoor het Rijk € 500.000,- beschikbaar stelt.

Lancering online arbeidsmarktplatform ArbeidsmarktInZicht Zeeland

Donderdag 7 juli vond de lancering plaats van ArbeidsmarktInZicht Zeeland. Hét online platform voor arbeidsmarktinformatie voor Zeeland.

Statushouders en wethouders in gesprek over toeleiding naar de arbeidsmarkt

Op 16 juni vond een bestuurlijke bijeenkomst plaats met als thema ‘statushouders en de Zeeuwse arbeidsmarkt’. Statushouders en wethouders gi

Eerste evenement Expat Center Zeeland groot succes

Op 14 mei vond het eerste (jaarlijkse) evenement van het Expat Center Zeeland plaats. Een event voor internationale medewerkers (en hun gezi

Bijstandsgerechtigden krijgen hulp naar werk via Zeeuws Mobiliteitsteam

Het Zeeuws Mobiliteitsteam dat mensen helpt bij het vinden van een baan, is vanaf nu ook toegankelijk voor alle bijstandsgerechtigden en nie

Een Leven Lang Ontwikkelen in Zeeland

Ondanks de krapte staan er nog steeds Zeeuwse inwoners aan de kant die de ontwikkelingen op de werkvloer niet bijhouden of niet matchen met

Trainingen bereiden statushouders voor op de arbeidsmarkt

Afgelopen jaar zijn er in Zeeland diverse trainingen gegeven aan statushouders, variërend van empowermenttrainingen tot VCA en vaktaalintens

Aan de slag met… Minouche en Leon

In gesprek met leden van de Zeeuwse Werkkamer en vertegenwoordigers van VNO-NCW Minouche den Doelder en Leon Kalle.

Werk en inkomen voor Oekraïense vluchtelingen

Wil je als bedrijf iets betekenen voor Oekraïense vluchtelingen? Meld je dan bij het WerkgeversServicepunt in jouw subregio.

Werkbezoek Provincie Zeeland

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland bracht samen met Margriet van Groeningen (Provincie Zeeland) een bezoek aan Arbeidsmar

Aan de slag met… Lian Heller

In de serie ‘Aan de slag met…’ krijgen we een kijkje in het werk van iemand die zich inzet voor de Zeeuwse arbeidsmarkt, met deze keer: Lian

De nieuwe Wet Inburgering, hoe werkt het in Zeeland?

De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari ingegaan. Welke afspraken zijn er specifiek voor Zeeland gemaakt en wat zijn de eerste ervaringen

Arbeidsmarktregio Zeeland in één oogopslag

Wat doet Aan de slag in Zeeland nu eigenlijk? Dit uitleggen is soms best ingewikkeld. Daarom hebben we het laten uittekenen. Zodat je in één

Werken over de grens? Neem deel aan de informatiesessie van EURES

Informatiesessie voor Zeeuwen die grensarbeider zijn (of worden) waarin ze een totaal advies krijgen over wat het voor hun persoonlijk betek

Online kennissessie over laaggeletterdheid

Op 16 maart is er een online kennissessie met experts over (laag)geletterdheid. Bent u professionals binnen de overheid en of het onderwijs?

Meer kansen met het STAP-budget

Voor werkenden en werkzoekenden is per 1 maart 2022 een STAP-budget beschikbaar van maximaal € 1.000 per jaar.

Over grenzen heen kijken

Column voor ZeelandBusiness van de voorzitter Zeeuwse Werkkamer wethouder André van der Reest (Centrumgemeente Goes).

Aan de slag in 2022 | Projecten en thema's

Ook dit jaar willen we samen met onze partners in zetten op een veerkrachtige, inclusieve en grensoverschrijdende arbeidsmarktregio in Zeela

Aan de slag met... Frits Leenders

In dit artikel gaan we in gesprek met jobhunter Frits Leenders over zijn werk bij het Zeeuws Team Jobhunters en Jobcoaches.

Wat betekent het regeerakkoord voor de Zeeuwse arbeidsmarkt?

Op 10 januari trad het nieuwe kabinet aan. Wat staat er in het coalitieakkoord over de aanpak van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt?

Start onderzoeken uitvoering Regioplan Laaggeletterdheid Zeeland

Om laaggeletterdheid tegen te gaan wordt onderzoek gedaan naar de totaalketen van de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland.

Eenvoudig solliciteren tijdens online banenmarkt 

Op 9 februari 2022 vindt de online banenmarkt “Werken in Zeeland” plaats, waar werkzoekenden met ruim 20 bedrijven uit diverse sectoren laag

Oproep vragenlijst Leven Lang Ontwikkelen

Onderzoek naar wat werkgevers in Zeeland doen en nodig hebben op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Maurice de Greef tijdelijk projectleider laaggeletterdheid Zeeland

Onderzoeker Maurice de Greef gaat samen met Stichting Lezen en Schrijven de Zeeuwse aanpak laaggeletterdheid naar een hoger niveau brengen.

AMIF subsidie vergroot baankansen Nieuwe Zeeuwen

Dankzij de AMIF subsidie zijn de zelfredzaamheid en baankansen van Nieuwe Zeeuwen vergroot.

Zevende aanvraagperiode NOW

Werkgevers kunnen vanaf maandag 13 december 2021 weer loonsteun aanvragen.

Aan de slag met… Lia Spruit

In gesprek met Lia Spruit van WSP Oosterschelderegio over de arbeidsmarkt, haar functie en haar prepensioen.

Samen Aan de Slag – Meerjarenagenda 2021-2025

Samen met onze partners hebben we de focus voor de komende jaren bepaald en vastgelegd in de Meerjarenagenda.

Anders kijken naar werk, hoe doe je dat?

Het is een uitspraak die je tegenwoordig vaak hoort als het gaat over de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Anders kijke

In 2022 van start met de nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wat verandert er en hoe regelen we dit in Zeeland?

Human Capital Agenda subsidieregeling geopend!

De Human Capital Agenda subsidieregeling is bedoeld voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de ar

Inspiratiemagazine 'In Verbinding' over beschut werk

Een magazine vol met inspirerende verhalen en dat handvatten biedt voor het uitvoeren van de regeling 'beschut werk'.

Eindstand Tozo in beeld voor Zeeland

Overzicht van het aantal aanvragen en toekenningen van Tozo in Zeeland.

Stijging doorstroom WW naar bijstand

Het aantal mensen dat na het einde van hun WW-uitkering een beroep deed op de bijstand nam in 2020 voor het eerst sinds 2013 weer toe.

Dashboard Banenafspraak

Het interactieve dashboard Banenafspraak van het UWV toont de kerncijfers banenafspraak. Benieuwd hoe Zeeland ervoor staat? Lees dan verder.

Banenmarkt op Contacta 2021

Contacta organiseert dit jaar een Banenmarkt waar werkzoekenden en werkgevers de kans krijgen om met elkaar in gesprek te gaan.

Subsidieregeling omscholing naar beroepen in de ICT en techniek

Wilt u (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Maak als werkgever op financiële ondersteuning van de nie

Samenspel | Goes helpt werkgevers en werknemers

In het Goese magazine Samenspel vertellen we over twee teams die opgericht zijn om Zeeuwse werkgevers en werknemers te helpen.

Uitkomsten heisessie: Versterken van de bestaande infrastructuur

Elk half jaar wordt een heisessie georganiseerd tussen de werkgeversservicepunten en de projectleiding van Perspectief op Werk.

Participatielab Zeeland

De doelstelling van het Participatielab is om het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen.

AAN DE SLAG na de zomer

De afgelopen zomer hebben we samen met onze partnerorganisaties hard gewerkt aan de uitdagingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Lees hier het succesverhaal van Jobhunter Maltie Ritoe en haar kandidaat die na jaren uitkering nu weer vol vertrouwen aan het werk is.

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 zal worden afgerond.

Zeeuwse jongeren in beeld

De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat we Zeeuwse jongeren een toekomst kunnen bieden met bestaanszekerheid.

Aandeel internationale werknemers Zeeuwse arbeidsmarkt neemt toe

Het aantal internationale werknemers in Zeeland is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Benieuwd naar de jobhunters en jobcoaches?

Team van jobhunters en jobcoaches vormt brug tussen werkgevers en werkzoekend

Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel.

Post-corona versnellingsplan Zeeland

Het post-corona versnellingsplan is tot stand gekomen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie.

Nieuwe update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Twee ingevulde vacatures door Open Hiring

Bij Restaurant ’t Zusje in Terneuzen is er vorige week een medewerker gestart en een tweede kandidaat is aangenomen middels Open Hiring. 

Subsidie ‘Tel mee met Taal’

Tot en met 30 juni 2021 kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor hun werknemers bij Tel mee met Taal.

Doorontwikkeling van Expat Center Zeeland

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het Expat Center Zeeland. De ambitie daarbij is om een Zeeuws warm welkom te realiseren.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij vinden het leuk om één van deze verhalen met jullie te delen.

Een sterke samenwerking door krachten te bundelen

Een sfeerimpressie van de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland.

Start Zeeuws mobiliteitsteam 

In de Zeeuwse Werkkamer van 3 juni hebben alle betrokken partijen ingestemd met de start van een Zeeuws mobiliteitsteam per 1 juli 2021.

Nieuwe cijfers NOW 5.0 bekend

Het grootste deel van toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Steunpakket wordt verlengd tot na de zomer

Het kabinet heeft een verlenging van de tijdelijke coronasteunmaatregelen aangekondigd.

Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten: effect coronacrisis is beperkt gebleven

Jaarlijks publiceert het UWV, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbepe

Nieuwe cijfers NOW 4.0 bekend

Het grootste deel van toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Begin mei 2021 bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het vierde kwartaal 2020 uit.

Samen zetten wij ons in om mensen aan het werk te houden

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is voor alle werkgevers en hun werknemers in Zeeland die getroffen zijn door de coronacrisis.

Invoering STAP-budget: investering in eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Vanaf volgend jaar is het voor alle werknemers en werkzoekenden mogelijk om een beroep te doen op het STAP-budget.

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Arbeidsmarktinformatie nog beter inzicht via vernieuwde UWV-website

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Via de website is het gemakkelijker om snel inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsit

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Sinds januari 2021 zijn de jobhunters, en -coaches gestart als regionaal team in Zeeland. De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij,

Werkgevers en werknemers ondersteunen van werk naar werk

Mensen van werk naar werk begeleiden die door de Coronacrisis hun baan of onderneming verliezen. Dat is de opgave van het Zeeuws Mobiliteits

Daadkracht en eigenaarschap in de meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland 2021-2025

In januari en februari zijn er vanuit GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam(GovernEUR) diverse gesprekken gevoerd om tot een gezamenlijke

Succesvolle start voor AMIF project ‘Nieuwe Zeeuwen’

In de eerste periode namen maar liefst 155 statushouders deel aan de verschillende trainingen en activiteiten.  

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door

Begin maart 2021 is  de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2021 uniforme methode loonwaardebepaling.

Het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 met daarin de uniforme methode voor loonwaardebepaling is definitief.

Tozo 4 per 1 april

Per 1 april a.s. gaat Tozo 4 in. De handreiking is aangevuld op de overgang van Tozo 3 naar Tozo 4, hierin is onder andere informatie opgeno

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Zeeuwse kwartiermaker bekend

De Zeeuwse Werkkamer heeft ingestemd met een procesvoorstel voor de Zeeuwse aanpak, waaronder de aanstelling van een kwartiermaker.

Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie

Vanaf 1 juli 2021 vallen werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen ondereen cao, de ‘Cao Aan de Slag’.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 opengesteld

Vanaf 15 februari 2021 12:00 uur kunnen MKB-ondernemers een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal 2021.

Tegemoetkoming gemeenten voor implementatie preferent proces loonkostensubsidie

Vorig jaar ontwikkelden VNG, Divosa en De Normaalste Zaak (DNZ) het preferente proces loonkostensubsidie.

Ondersteuning heroriëntatie zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen per 1 januari 2021 bij gemeenten terecht voor ondersteuning heroriëntatie.

Zeeuws Mobiliteitsteam en Leven Lang Ontwikkelen

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus staat de economie in brand, dat geldt ook voor Zeeland. Een provincie die al te kampen heeft

Gestart met gesprekken om samen te komen tot een meerjarenagenda

De afgelopen jaren zijn landelijk in toenemende mate taken aan de arbeidsmarktregio’s toebedeeld, vanuit de constatering dat het efficiënter

ParticipatieLab Zeeland

Binnen de leerroutes Participatielab in Zeeland worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier opgeleid. Het gaat

Start Zeeuws team jobhunters en -coaches

Het Zeeuws team jobhunters en -coaches is gestart! 

Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Eind januari 2021 bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het derde kwartaal 2020 uit. In Zeeland zijn er sinds de nu

Steun- en herstelpakket wordt uitgebreid

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Lees hier wat dit voor gevolgen heeft voor de TVL, de NOW en de Tozo.

Doelstellingen beschut werk 2021

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt voor welk aantal beschutte werkplekken gemeenten in 2021 budget ontvangen.

Nieuwe cijfers NOW 3.0 bekend

Helft toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Terug naar het actuele nieuws