Nieuws Archief

Omscholen vanuit de schoonmaak naar de zorg

Joachim werkt in de schoonmaak en wil wat anders. Maar waar begin je dan? En hoe kies je de juiste richting? Team LLO biedt hulp.

Leven Lang Ontwikkelen: 'Inzetten op het ontwikkelen van competenties'

Meebewegen met wat de arbeidsmarkt vraagt is belangrijk om vacatures in te vullen. Volgens André van der Reest en Hendrik-Jan van Arenthals.

Het belang van het buitenland voor de Zeeuwse (beroeps)bevolking

Het oplossen van personeelstekort in Zeeland kan alleen door over onze eigen grenzen heen te kijken.

Hoe mensen met een arbeidshandicap tóch van baan naar baan kunnen gaan

Werknemers met een arbeidsbeperking doen vaak jarenlang hetzelfde werk op dezelfde plek. Tóch kunnen ze aan loopbaanontwikkeling doen.

‘’Met een hoofd vol stress is het heel moeilijk om in te burgeren’’

De Zeeuwse Community of Practice is er om nieuwkomers sneller te laten inburgeren. Het mentale welzijn van inburgeraars is belangrijk.

Leren en laten leren, daarmee helpt team Leven Lang Ontwikkelen

Het LLO-team van Aan de slag in Zeeland ondersteunt, inspireert en informeert Zeeuwen bij een Leven Lang Ontwikkelen.

Open Hiring: aan de slag met enthousiasme en doorzettingsvermogen

Personeel werven zonder alleen op kennis en ervaring te letten. Zo komen ook mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt aan werk.

Loopbaancoach Marcel Minheere helpt mensen met hun (nieuwe) carrière

Loopbaancoach en teamtrainer Marcel Minheere helpt mensen die een volgende stap willen maken in hun carrière.

Minder geld beschikbaar voor aanvragen STAP-budget vanaf 3 juli

Kabinet wil geld gerichter inzetten voor scholing richting arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2024 wordt het STAP-budget afgeschaft.

Ben jij specialist in je vak en geef je graag je kennis en ervaring door?

De opleiding tot 'hybride opleider' maakt dat vakspecialisten hun kennis kunnen doorgeven. Woensdag 28 juni: informatieavond in Middelburg.

Expat Center Zeeland: loket voor internationals in Zeeland

Het tweede loket van het Expat Center Zeeland is geopend! Werkgevers en internationals kunnen vanaf nu voor informatie en service terecht in

Het onbenut arbeidspotentieel in Zeeland

Vaak klinkt de roep om het onbenut arbeidspotentieel beter te benutten om de krapte te bestrijden. Wie zijn dit dan en is dit dé oplossing?

Zeeuws Mobiliteitsteam: soms is één telefoontje genoeg voor een baan

Begeleiding naar werk is niet per definitie een langdurig traject. Dankzij korte lijntjes heeft het Zeeuws Mobiliteitsteam soms aan één tele

Europees geld biedt moeilijk lerende jongeren kansen op de arbeidsmarkt

Dankzij geld uit het Europees Sociaal Fonds kunnen praktijkopleidingen nazorg bieden aan jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt.

Groei werkgelegenheid Zeeland valt in 2024 stil

Door lagere economische groei en krapte op de arbeidsmarkt wordt hier en daar in 2024 zelfs banenkrimp verwacht.

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs zoeken elkaar op tijdens het Zeeuws Arbeidsmarktcongres

Ruim 180 Zeeuwen bezochten het Zeeuws Arbeidsmarktcongres, georganiseerd door VNO-NCW en Aan de slag in Zeeland.

Zeeuwse arbeidsmarktregio voorloper met Meerjarenagenda

Alle 35 Arbeidsmarktregio’s in Nederland moeten met een Meerjarenagenda gaan werken. Zeeland begon daar in 2021 mee en is voorloper.

24.000 mensen binnen het onbenut arbeidspotentieel

Meer inzicht in het onbenut arbeidspotentieel in Zeeland met de lancering van het dashboard 'Onbenut Arbeidspotentieel in Zeeland'.

Geen STAP-budget meer vanaf 1 januari 2024

Het kabinet bespaart met het afschaffen van het STAP-budget 330 miljoen euro per jaar. Minister Van Gennip zoekt naar een alternatief.

Het Zeeuwse Arbeidsmarktcongres: alles over werk (geven) in de provincie

16 mei: Inspiratiesessies, boeiende verhalen, workshops en interessante sprekers. Wat je moet weten over de krappe Zeeuwse arbeidsmarkt.

Trend: kunstmatige intelligentie in recruitment

In het jongste magazine van ArbeidsmarktInZicht worden trends gesignaleerd. Bijvoorbeeld voor de werving van personeel.

Infosessie over JTF & arbeidsmarkt

Op 13 april wordt een eenmalige informatiesessie over het Just Transition Fund (JTF) georganiseerd.

Zeeuwse arbeidsmarktregio: waar gaan we voor in 2023?

In de Meerjarenagenda is de koers van de Zeeuwse Arbeidsmarktregio vastgelegd. In de Uitvoeringsagenda staan de projecten voor komend jaar.

Zeeland krijgt een team dat zich richt op een Leven Lang Ontwikkelen

Binnen Zeeland is gestart met een gezamenlijk Zeeuws team voor ontwikkeling, bij- en omscholing. Dit in het kader van Leven Lang Ontwikkelen

Anders kijken naar werk: hoe je talent opnieuw benut

Door een Bedrijfs Inclusieve Arbeidsanalyse (BIA) kan elektro specialist Elektra 21 de capaciteiten van werknemers optimaal benutten.

‘Gun jezelf dat gesprek en klop aan bij het ZMT’

Namens het Zeeuws Mobiliteitsteam helpt Danielle van Iersel mensen met loopbaanvragen, het vinden van ander werk en duurzame inzetbaarheid.

Zoek en vind je nieuwe baan op de Banenmarkt

Donderdag 30 maart is er weer een Banenmarkt in Goes. Werkzoekenden kunnen in De Mythe in gesprek gaan met werkgevers.

Verkenning Energietransitie Zeeland

Wat betekent de energietransitie voor de Zeeuwse arbeidsmarkt van nu en die van de toekomst?

Lean methode combineren met anders kijken naar werk

Wat doe je als je afhankelijk bent van structurele subsidies en die subsidie stopt? Stichting Manteling kwam voor deze uitdaging te staan.

Concrete acties in 2023 voor de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland

In 2023 wordt een extra impuls gegeven aan de bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Zeeland.

Eén jaar na invoering van de nieuwe Wet Inburgering

De Wet Inburgering geeft gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in Nederland. Hoe is het eerste jaar gegaan?

Vanaf 2023 een Expat Center voor heel Zeeland

In het OZO van december 2022 is er groen licht gegeven voor de uitbreiding van het Expat Center naar heel Zeeland.

Kabinet slaat januaritijdvak voor STAP-budget over

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan.

Ter Weel heeft meer focus op zorg door anders te kijken naar werk

Als de hoge werkdruk en personeelstekort de kwaliteit van de zorg in het nauw drijven. Wat doe je dan? Ter Weel kijkt nu anders naar werk.

De krachten bundelen binnen de arbeidsmarktregio Zeeland in 2023

Tijdens de werksessie afgelopen 17 november werden de krachten gebundeld voor het uitvoeringsplan voor 2023.

Voorbereiding Europees subsidieprogramma energietransitie

Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is één van de zes gebieden in Nederland waar het Just Transition Fund kan worden ingezet.

Koffiemoment voor 55-plussers en bedrijven levert verschillende matches op

Succesvolle netwerkbijeenkomst tussen werkgevers en 55-plussers tijdens de Contacta. Veel kandidaten lopen met aanbiedingen naar buiten.

Jarenlange vrijwillige inzet beloond met betaalde baan

“Kunnen jullie een dame met het Syndroom van Down helpen bij het zoeken naar een betaalde baan?”

Aan de slag in Zeeland op Contacta

De vier Zeeuwse WerkgeversServicepunten, het ZMT en het team Anders kijken naar Werk vertegenwoordigen Aan de slag in Zeeland op de Contacta

Minister op bezoek bij ZMT en De Hoop Terneuzen

Minister Karien van Gennip liet zich tijdens haar werkbezoek inspireren door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het ZMT.

Workshop ArbeidsmarktInZicht

Arbeidsmarktregio Zeeland, Provincie Zeeland, UWV en HZ University of Applied Sciences organiseren workshops om dieper in het dashboard te d

Aan de slag met… Taalhuis Oosterschelde

In de rubriek 'Aan de slag met...' spreken we dit keer met Monique van Kol van het Taalhuis Oosterschelde.

Klaver 4 kijkt anders naar zorg

De krappe arbeidsmarkt en de hoge werkdruk zorgt voor uitdagen in de zorg. Klaver 4 klopte daarom aan bij het team ‘Anders kijken naar Werk’

"Het gaat erom de juiste persoon op de juiste plek te krijgen"

Dick Groot Koerkamp vertelt over zijn rol bij het Zeeuws Mobiliteitsteam: "Het gaat erom de juiste persoon op de juiste plek te krijgen".

Werken over de grens? Neem deel aan de informatiesessie!

Zeeuwen die grensarbeider zijn (of worden) kunnen op 23 september 2022 persoonlijk advies krijgen over werken over de grens.

Werkgevers zijn aan zet op deze krappe arbeidsmarkt

Artikel over Anders kijken naar Werk in het Zeeland Business Magazine.

WerkgeversServicepunten werken samen onder één naam

De subregionale WSP’s gaan samenwerken onder de naam ‘WerkgeversServicepunt Aan de slag in Zeeland’.

Ook partners kunnen werkzoekenden bij ZMT aanmelden

Wat als werkzoekenden ondanks alle inspanningen toch niet aan een passende baan kunnen komen? Het Zeeuws Mobiliteitsteam biedt hulp.

Startbijeenkomst ‘Actieplan krapte op de arbeidsmarkt’

Vrijdag 15 juli vond een startbijeenkomst over het actieplan 'Dichterbij dan je denkt' waarvoor het Rijk € 500.000,- beschikbaar stelt.

Lancering online arbeidsmarktplatform ArbeidsmarktInZicht Zeeland

Donderdag 7 juli vond de lancering plaats van ArbeidsmarktInZicht Zeeland. Hét online platform voor arbeidsmarktinformatie voor Zeeland.

Statushouders en wethouders in gesprek over toeleiding naar de arbeidsmarkt

Op 16 juni vond een bestuurlijke bijeenkomst plaats met als thema ‘statushouders en de Zeeuwse arbeidsmarkt’. Statushouders en wethouders gi

Eerste evenement Expat Center Zeeland groot succes

Op 14 mei vond het eerste (jaarlijkse) evenement van het Expat Center Zeeland plaats. Een event voor internationale medewerkers (en hun gezi

Bijstandsgerechtigden krijgen hulp naar werk via Zeeuws Mobiliteitsteam

Het Zeeuws Mobiliteitsteam dat mensen helpt bij het vinden van een baan, is vanaf nu ook toegankelijk voor alle bijstandsgerechtigden en nie

Een Leven Lang Ontwikkelen in Zeeland

Ondanks de krapte staan er nog steeds Zeeuwse inwoners aan de kant die de ontwikkelingen op de werkvloer niet bijhouden of niet matchen met

Trainingen bereiden statushouders voor op de arbeidsmarkt

Afgelopen jaar zijn er in Zeeland diverse trainingen gegeven aan statushouders, variërend van empowermenttrainingen tot VCA en vaktaalintens

Aan de slag met… Minouche en Leon

In gesprek met leden van de Zeeuwse Werkkamer en vertegenwoordigers van VNO-NCW Minouche den Doelder en Leon Kalle.

Werk en inkomen voor Oekraïense vluchtelingen

Wil je als bedrijf iets betekenen voor Oekraïense vluchtelingen? Meld je dan bij het WerkgeversServicepunt in jouw subregio.

Werkbezoek Provincie Zeeland

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland bracht samen met Margriet van Groeningen (Provincie Zeeland) een bezoek aan Arbeidsmar

Aan de slag met… Lian Heller

In de serie ‘Aan de slag met…’ krijgen we een kijkje in het werk van iemand die zich inzet voor de Zeeuwse arbeidsmarkt, met deze keer: Lian

De nieuwe Wet Inburgering, hoe werkt het in Zeeland?

De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari ingegaan. Welke afspraken zijn er specifiek voor Zeeland gemaakt en wat zijn de eerste ervaringen

Arbeidsmarktregio Zeeland in één oogopslag

Wat doet Aan de slag in Zeeland nu eigenlijk? Dit uitleggen is soms best ingewikkeld. Daarom hebben we het laten uittekenen. Zodat je in één

Werken over de grens? Neem deel aan de informatiesessie van EURES

Informatiesessie voor Zeeuwen die grensarbeider zijn (of worden) waarin ze een totaal advies krijgen over wat het voor hun persoonlijk betek

Online kennissessie over laaggeletterdheid

Op 16 maart is er een online kennissessie met experts over (laag)geletterdheid. Bent u professionals binnen de overheid en of het onderwijs?

Meer kansen met het STAP-budget

Voor werkenden en werkzoekenden is per 1 maart 2022 een STAP-budget beschikbaar van maximaal € 1.000 per jaar.

Over grenzen heen kijken

Column voor ZeelandBusiness van de voorzitter Zeeuwse Werkkamer wethouder André van der Reest (Centrumgemeente Goes).

Aan de slag in 2022 | Projecten en thema's

Ook dit jaar willen we samen met onze partners in zetten op een veerkrachtige, inclusieve en grensoverschrijdende arbeidsmarktregio in Zeela

Aan de slag met... Frits Leenders

In dit artikel gaan we in gesprek met jobhunter Frits Leenders over zijn werk bij het Zeeuws Team Jobhunters en Jobcoaches.

Wat betekent het regeerakkoord voor de Zeeuwse arbeidsmarkt?

Op 10 januari trad het nieuwe kabinet aan. Wat staat er in het coalitieakkoord over de aanpak van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt?

Start onderzoeken uitvoering Regioplan Laaggeletterdheid Zeeland

Om laaggeletterdheid tegen te gaan wordt onderzoek gedaan naar de totaalketen van de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland.

Eenvoudig solliciteren tijdens online banenmarkt 

Op 9 februari 2022 vindt de online banenmarkt “Werken in Zeeland” plaats, waar werkzoekenden met ruim 20 bedrijven uit diverse sectoren laag

Oproep vragenlijst Leven Lang Ontwikkelen

Onderzoek naar wat werkgevers in Zeeland doen en nodig hebben op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Maurice de Greef tijdelijk projectleider laaggeletterdheid Zeeland

Onderzoeker Maurice de Greef gaat samen met Stichting Lezen en Schrijven de Zeeuwse aanpak laaggeletterdheid naar een hoger niveau brengen.

AMIF subsidie vergroot baankansen Nieuwe Zeeuwen

Dankzij de AMIF subsidie zijn de zelfredzaamheid en baankansen van Nieuwe Zeeuwen vergroot.

Zevende aanvraagperiode NOW

Werkgevers kunnen vanaf maandag 13 december 2021 weer loonsteun aanvragen.

Aan de slag met… Lia Spruit

In gesprek met Lia Spruit van WSP Oosterschelderegio over de arbeidsmarkt, haar functie en haar prepensioen.

Samen Aan de Slag – Meerjarenagenda 2021-2025

Samen met onze partners hebben we de focus voor de komende jaren bepaald en vastgelegd in de Meerjarenagenda.

Anders kijken naar werk, hoe doe je dat?

Het is een uitspraak die je tegenwoordig vaak hoort als het gaat over de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Anders kijke

In 2022 van start met de nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wat verandert er en hoe regelen we dit in Zeeland?

Human Capital Agenda subsidieregeling geopend!

De Human Capital Agenda subsidieregeling is bedoeld voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de ar

Inspiratiemagazine 'In Verbinding' over beschut werk

Een magazine vol met inspirerende verhalen en dat handvatten biedt voor het uitvoeren van de regeling 'beschut werk'.

Eindstand Tozo in beeld voor Zeeland

Overzicht van het aantal aanvragen en toekenningen van Tozo in Zeeland.

Stijging doorstroom WW naar bijstand

Het aantal mensen dat na het einde van hun WW-uitkering een beroep deed op de bijstand nam in 2020 voor het eerst sinds 2013 weer toe.

Dashboard Banenafspraak

Het interactieve dashboard Banenafspraak van het UWV toont de kerncijfers banenafspraak. Benieuwd hoe Zeeland ervoor staat? Lees dan verder.

Banenmarkt op Contacta 2021

Contacta organiseert dit jaar een Banenmarkt waar werkzoekenden en werkgevers de kans krijgen om met elkaar in gesprek te gaan.

Subsidieregeling omscholing naar beroepen in de ICT en techniek

Wilt u (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Maak als werkgever op financiële ondersteuning van de nie

Samenspel | Goes helpt werkgevers en werknemers

In het Goese magazine Samenspel vertellen we over twee teams die opgericht zijn om Zeeuwse werkgevers en werknemers te helpen.

Uitkomsten heisessie: Versterken van de bestaande infrastructuur

Elk half jaar wordt een heisessie georganiseerd tussen de werkgeversservicepunten en de projectleiding van Perspectief op Werk.

Participatielab Zeeland

De doelstelling van het Participatielab is om het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen.

AAN DE SLAG na de zomer

De afgelopen zomer hebben we samen met onze partnerorganisaties hard gewerkt aan de uitdagingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Lees hier het succesverhaal van Jobhunter Maltie Ritoe en haar kandidaat die na jaren uitkering nu weer vol vertrouwen aan het werk is.

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 zal worden afgerond.

Zeeuwse jongeren in beeld

De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat we Zeeuwse jongeren een toekomst kunnen bieden met bestaanszekerheid.

Aandeel internationale werknemers Zeeuwse arbeidsmarkt neemt toe

Het aantal internationale werknemers in Zeeland is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Benieuwd naar de jobhunters en jobcoaches?

Team van jobhunters en jobcoaches vormt brug tussen werkgevers en werkzoekend

Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel.

Post-corona versnellingsplan Zeeland

Het post-corona versnellingsplan is tot stand gekomen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie.

Nieuwe update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Twee ingevulde vacatures door Open Hiring

Bij Restaurant ’t Zusje in Terneuzen is er vorige week een medewerker gestart en een tweede kandidaat is aangenomen middels Open Hiring. 

Subsidie ‘Tel mee met Taal’

Tot en met 30 juni 2021 kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor hun werknemers bij Tel mee met Taal.

Terug naar het actuele nieuws