Bouwen aan de MJA Uitvoeringsagenda 2024

Op 16 november 2023 vond onze jaarlijkse bijeenkomst plaats waarin alle samenwerkingspartners van de arbeidsmarktregio in gesprek gingen over de plannen voor het volgende jaar. Het resultaat: feedback op nieuwe voorstellen en prioriteiten en overwegingen om mee te nemen in het Uitvoeringsplan 2024. Zo vormen wij een gezamenlijk beeld, vanuit diverse perspectieven, van de belangrijkste ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Zeeland.

Dienstverlening toegankelijker maken

Eerder dit jaar is onderzoek gedaan naar de dienstverlening en samenwerking binnen arbeidsmarktregio Zeeland. Hieruit bleek dat er grote behoefte is aan één herkenbaar digitaal aanspreekpunt in Zeeland. Eén plek waar werkgevers én inwoners van Zeeland terecht kunnen met al hun vragen over werken, leren en ontwikkelen en personele vragen. Daarnaast moet het digitaal platform er ook zijn voor de partners binnen de arbeidsmarktregio.

Het doel vanuit de arbeidsmarktregio is om dienstverlening bekender en toegankelijker te maken zodat meer mensen begeleid worden naar werk en hulp krijgen bij het behouden van werk. Dit gaat dan onder andere over loopbaanbegeleiding, jobcoaching en werkgeversdienstverlening via de Zeeuwse WerkgeversServicepunten, het Zeeuws Mobiliteitsteam en het team Leven Lang Ontwikkelen.

Tijdens de sessie werd door Nicky Leemreijze een toelichting gegeven op de start en de aanpak van het te ontwikkelen digitale platform. In groepen bespraken we wat de belangrijkste succesfactoren zijn en waar de valkuilen liggen in dit project, oftewel: wat moeten we juist niet doen? Tot slot spraken we de verwachting uit dat dit platform eind van het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar is.

     

Aan de slag met bouwblokken voor 2024

Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn er nog steeds inwoners die niet aan een baan komen of voor wie het moeilijk is een baan te behouden. Vanuit de Zeeuwse samenwerking zijn er voorstellen om de arbeidsmarkt inclusiever en veerkrachtiger te maken. Deze voorstellen zijn uitgewerkt tot nieuwe of aanvullende projecten voor het komende jaar. Zij vormen de bouwstenen voor het plan voor 2024, samen met de projecten die vanuit 2023 doorlopen en voortgezet worden in 2024.

Met deze bouwstenen zijn we (letterlijk) gaan bouwen aan het nieuwe uitvoeringsplan van de arbeidsmarktregio Zeeland voor 2024. Eerst gingen we aan de slag met de nieuwe bouwstenen. Dit waren onder andere:

  • Het inzetten op de extra begeleiding vanuit de Harde Leerschool
  • Uitgebreide nazorg/begeleiding voor jongeren die vanuit VSO/PRO de arbeidsmarkt op gaan.
  • Het meer gebruik maken van praktijkverklaringen zodat werknemers en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verstevigen.
  • Voortzetten van Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) vanuit het project Anders kijken naar Werk.

Deze nieuwe voorstellen werden beoordeeld aan de hand van criteria, op inhoud en impact en op financiering. Daarna kwamen ook nog de huidige projecten aan bod. En dan met name de projecten die volgend jaar nog doorlopen. De vraag die gesteld werd was of er nog projecten tussen zaten die komend jaar wellicht nog wat extra aandacht konden gebruiken.

Iedereen deed enthousiast mee en er werden veel vragen gesteld en ideeën uitgewisseld. Door het samenwerken en door kennis te delen ontstonden er nieuwe verbindingen tussen projecten en samenwerkingen tussen verschillende partners.

Komende weken verwerken we alle ideeën en reacties tot een nieuw MJA Uitvoeringsplan 2024. De verwachting is dat deze begin 2024 beschikbaar komt op onze website. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt en updates ontvangen over de projecten vanuit arbeidsmarktregio Zeeland? Meld je dan aan voor de nieuwsupdates van Aan de slag in Zeeland.

Meer weten?

Bekijk hier de Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland 2021-2025 (lange termijn visie)

Bekijk hier het MJA Uitvoeringsplan 2023