Voor werkenden en werkzoekenden

Onder de naam Aan de slag in Zeeland werken overheid, onderwijs, werknemers- en werkgeversorganisaties samen aan een inclusieve en veerkrachtige Zeeuwse arbeidsmarkt. Op deze pagina vind je meer informatie over initiatieven vanuit Aan de slag in Zeeland die interessant zijn voor jou als werkzoekende of werkende in Zeeland.

Zeeuws Mobiliteitsteam

Zeeuws Mobiliteitsteam

Dreig jij je baan te verliezen of ben jij je baan verloren? Het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) helpt jou bij het vinden van een nieuwe baan. Misschien wel in één van de beroepen waar juist actief naar personeel wordt gezocht.

Expat Center Zeeland

Expat Center Zeeland

Het Expat Center Zeeland is hét publiek informatiepunt voor internationale werknemers die naar Zeeland komen om te werken en te wonen. Je krijgt hier hulp op gebied van wet- en regelgeving en bij vragen over belasting, kinderopvang, taaltraining en nog veel meer.

STAP-Budget

STAP-Budget

Blijf relevant op de arbeidsmarkt en zet de volgende stap in je werk met het STAP-budget. Een subsidie tot € 1.000 voor het volgen van een training, cursus of opleiding. Dit budget is beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden.

Over Aan de slag in zeeland

Onder de naam Aan de slag in Zeeland werkt de arbeidsmarktregio Zeeland met alle partners aan een gezonde en inclusieve Zeeuwse arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio Zeeland is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. In Zeeland wordt er, als het gaat over de arbeidsmarkt, intensief samengewerkt tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven.

Onze ambitie is te komen tot een veerkrachtige, inclusieve en bovenregionale arbeidsmarkt in Zeeland. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Het is belangrijk dat we mee veren met de veranderingen en dat we onszelf blijven ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Jongeren en ouderen, praktijkgeschoolden en theoretisch-geschoolden, statushouders en arbeidsmigranten, en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De Zeeuwse arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt voor iedereen.

Werk en arbeid beperkt zich niet tot grenzen. De Zeeuwse arbeidsmarkt is nauw verbonden met Vlaanderen en Rotterdam. Vanuit arbeidsmarktregio Zeeland werken we samen met deze regio’s en willen we ook voor internationals het werken en wonen in Zeeland makkelijker maken.

 

Heb je een vraag?

Aan de slag in Zeeland is een samenwerking tussen verschillende organisaties. Wij hebben zelf geen loket voor werken of werkzoekenden, maar we verwijzen je via deze pagina graag door naar de juiste plek voor meer informatie.

Ben je op zoek naar (ander) werk? Neem dan contact op met het Zeeuws Mobiliteitsteam. Dit kan telefonisch +31 (0)6 11 00 42 17 of per mail via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl.

Heb je vragen over je uitkering? Neem dan contact op met het UWV of de klantmanager van jouw gemeente.