Eén jaar na invoering van de nieuwe Wet Inburgering

Ruim 2 jaar hebben de Zeeuwse gemeenten zich ingezet voor de ‘Veranderopgave Inburgering’ (VOI). De verandering rondom inburgering had te maken met de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering 2021. Een wet die nu één jaar geleden op 1 januari 2022 van start ging. Meer achtergrond over de wet en de implementatie ervan vind je hier

Een lerende wet

De Wet Inburgering 2021 geeft gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. De nieuwe wet is een lerend stelsel. En we hebben het afgelopen jaar wel een aantal dingen geleerd.

In het eerste jaar werken onder de nieuwe wet zijn we in de uitvoering tegen enkele zaken aangelopen die minder goed bleken te werken dan vooraf gedacht. Zo zijn er bijvoorbeeld landelijk gezien obstakels bij de inkoop van de leertrajecten. Het ontzorgen is vaak niet zorgvrij en kan ook voor stress zorgen bij de statushouder. Een andere moeilijkheid is het vinden van werkgevers die werkervaringsplekken willen openstellen die passen met de uren die beschikbaar zijn binnen het inburgeringstraject van de statushouder. De leerbaarheidstoets is ook een veel benoemd onderdeel van de nieuwe wet waar vragen over zijn.

Het is een utopie te denken dat een nieuwe wet vanaf de dag van ingaan gelijk in zijn geheel perfect is. Alles is nieuw en we leren nog dagelijks bij.

Community of Practice in Zeeland

De nieuwe Wet Inburgering 2021 is een lerend stelsel. Divosa faciliteert dit leren op uitvoeringsniveau met Communities of Practice (CoP) om zo samen de dienstverlening aan inburgeraars te verbeteren. Deze communities bieden gemeenten en partners een platform om kwesties in de uitvoering met elkaar te delen, samen te zoeken naar oplossingen en van elkaar te leren.

Per 1 november heeft ook Zeeland van Divosa groen licht gekregen een ‘Community of Practice’ te starten. Op 30 november heeft er een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden in Goes. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de Zeeuwse CoP divers en ambitieus is.

De Zeeuwse CoP bestaat uit verschillende Zeeuwse gemeenten, Vluchtelingewerk, COA, Scalda en Divosa. Signalen uit deze community worden doorgegeven aan Divosa via een landelijk overleg. Waar nodig, zorgt Divosa ervoor dat deze signalen landelijk verder worden gebracht naar andere overleggen en bijvoorbeeld bij tafels terecht komen waar ook het Ministerie is aangehaakt.

Aandacht voor fysieke, mentale en geestelijke gezondheid van inburgeraars

De Zeeuwse CoP wil ontdekken welke problemen een inburgeraar in Zeeland tegenkomt als die met het inburgeringstraject start; telkens uitgaande van wat het meest ideale scenario voor de inburgeraar zou zijn. De inburgeraar centraal. Om niet alleen over de inburgeraar, maar ook met de inburgeraar te praten, wordt eraan gedacht een klankbordgroep op te zetten.

Belangrijkste uitgangspunt is hierbij ‘positieve gezondheid’. Dit gaat zowel om fysieke, mentale als geestelijke gezondheid en om preventief te kijken hoe je kan voorkomen dat stress/trauma het inburgeringstraject kan tegenwerken. 

De focus ligt hierbij voornamelijk op mensen met een vluchtgeschiedenis, dit is de grootste groep inburgeraars. Wat hebben zij nodig om zo snel mogelijk duurzaam te kunnen integreren in onze samenleving? De praktische zaken zijn veelal wel beschreven in de nieuwe wet. Maar wat niet beschreven is zijn zaken als trauma, rouw en verlies. Grote aanwezige thema’s in het leven van de mensen die gevlucht zijn. Thema’s die integratie in een nieuw land ernstig kunnen vertragen.

Een goede basis en een duurzame integratie

Zeeuws breed hebben gemeenten de wens om statushouders een zo goed mogelijke basis te geven om succesvol deel te gaan nemen aan de samenleving. Dat zij niet alleen fysiek maar ook mentaal gezond een bijdrage kunnen gaan leveren aan onze samenleving. Dit draagt bij aan een duurzame integratie en een gezonde Zeeuwse samenleving.

Heb je vragen over de Zeeuwse Community of Practice? Neem dan contact op met Sylvia Rook, sylvia.rook@tholen.nl.