Regio in Beeld 2023: Mismatch op de Zeeuwse arbeidsmarkt
Regio in Beeld 2023: Mismatch op de Zeeuwse arbeidsmarkt

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Regio in Beeld 2023: Mismatch op de Zeeuwse arbeidsmarkt

Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft de arbeidsmarkt voorlopig krap. Er staan veel vacatures open, en er zijn beroepen waarin al langere tijd veel werk te vinden is. Toch lukt het niet iedereen die dat wil om (meer) te werken. In Zeeland zijn er 22.000 mensen die (meer uren) willen werken.

Marina Siebkes, Rayonmanager UWV West-Brabant & Zeeland: “De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot. Iedereen die kan werken is hard nodig. We kunnen het ons simpelweg niet meer veroorloven dat mensen met arbeidsvermogen aan de zijlijn staan. We moeten ervoor zorgen dat de belemmeringen die mensen ervaren om aan de slag te gaan, zoveel mogelijk worden weggenomen. Dat vraagt iets van werkgevers, van werkzoekenden, maar ook zeker van arbeidsmarktpartners in de regio.”

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot. Iedereen die kan werken is hard nodig op de arbeidsmarkt.
Marina Siebkes (UWV): “We kunnen het ons simpelweg niet meer veroorloven dat mensen met arbeidsvermogen aan de zijlijn staan.” Dit vraagt om brede arbeidsmarktdienstverlening waar gemeenten, vertegenwoordigers van VNO/NCW, FNV, CNV, SW bedrijven, Scalda en UWV met elkaar samenwerken. Wethouder André van der Reest (centrumgemeente Goes en voorzitter Zeeuwse Werkkamer): “Dit doen we onder andere vanuit de Zeeuwse Werkkamer. Zo werken we met elkaar aan een nieuw digitaal platform waar inwoners en werkgevers in de volle breedte laagdrempelig worden geholpen met al hun vragen rondom werken en leren.”

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Zeeland 11.000 vacatures open. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar nog altijd veel meer dan eind 2019, voor de coronacrisis. De economie koelt iets af en de spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden, maar de arbeidsmarkt blijft zeer krap en het blijft in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden.

Zeeland vergrijst

Een belangrijke oorzaak van de aanhoudende krapte is de vergrijzing, die verstrekkende gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 85.800 inwoners uit Zeeland van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. Deze groep is groter dan jongere leeftijdsgroepen. Vooral in het openbaar bestuur, transport en onderwijs werken nu al relatief veel 60-plussers.

Bron: UWV - Regio in Beeld 2023

 

Mismatch

Veel vacatures blijven onvervuld omdat niet alle werkzoekenden over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Zo kiezen studenten soms voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Waar is wel personeel te vinden?

Ondanks de krapte zijn er nog altijd mensen te vinden die (meer uren) willen werken. In Zeeland gaat het om ongeveer 42.000 mensen. Dat zijn er naar schatting 2.000 minder dan vorig jaar. Dit zogenoemde onbenut arbeidspotentieel is onder te verdelen in:

  • 10.000 onderbenutte deeltijders: zij werken al maar willen en kunnen meer uren werken.
  • 6.000 werklozen: deze mensen hebben geen betaald werk, zochten onlangs naar werk én zijn daarvoor direct beschikbaar.
  • 6.000 semi-werklozen: dit zijn bijvoorbeeld mensen die vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid, een opleiding of andere redenen tijdelijk niet beschikbaar zijn of niet naar werk zoeken. 

Belemmeringen om te werken

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vindt niet iedereen even makkelijk werk. Hiervoor zijn diverse redenen te noemen, bijvoorbeeld een aandoening, ziekte of handicap. Ook beschikken werkzoekenden niet altijd over de basisvaardigheden waar werkgevers om vragen. Zij hebben moeite met lezen en/of schrijven, of missen belangrijke digitale vaardigheden. Ook zijn sommige mensen terughoudend om (meer) te gaan werken. Door verlies van toeslagen of andere inkomensondersteuning verwachten zij er financieel niet of weinig op vooruit te gaan.

Er zijn verschillende manieren om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Iedere arbeidsmarktregio heeft zijn eigen uitdagingen en oplossingen. Het laatste hoofdstuk van Regio in Beeld beschrijft deze uitdagingen en oplossingen voor de arbeidsmarkt in Zeeland.

Regio in Beeld - Arbeidsmarktregio Zeeland

Het UWV presenteert voor het 16e jaar op rij Regio in Beeld voor de arbeidsmarktregio Zeeland. De publicatie geeft een overzicht van alls wat er op de regionale arbeidsmarkt speelt: van banen en vacatures, werkzoekenden en onbenut talent, huidige en toekomstige personeelstekorten, tot uitdagingen en oplossingen.

Ga naar het volledige rapport Regio in Beeld Zeeland 2023
Ga naar de infographic Regio in Beeld Zeeland 2023