Het belang van het buitenland voor de Zeeuwse (beroeps)bevolking

Het personeelstekort in Zeeland is naar verwachting blijvend. Dat heeft te maken met de bevolkingssamenstelling die verandert. Veel ouderen verlaten de arbeidsmarkt en er zijn te weinig jongeren om deze arbeidsplaatsen in te vullen.

Het werven van personeel in het buitenland kan een oplossing zijn. Arbeidskrachten uit het buitenland vullen dan de vacatures in die er nu zijn. Uit het artikel tekort- en overschotberoepen van het UWV blijkt dat voor zeventig procent van de beroepen waar in Nederland een tekort is, er wel aanbod beschikbaar is in andere Europese landen.

Ook de laatste cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, zie onderstaand figuur) laten zien dat de komst van buitenlands personeel belangrijk is voor de bevolkingsontwikkeling van Zeeland.

Ben je benieuwd hoe het zit met de bevolkingsprognose in jouw gemeente? Klik dan hier

Kijk voor meer cijfers en ontwikkelingen over de Zeeuwse arbeidsmarkt op: https://arbeidsmarktinzicht.nl/zeeland