Bijstandsgerechtigden krijgen hulp naar werk via Zeeuws Mobiliteitsteam

Het Zeeuws Mobiliteitsteam dat mensen helpt bij het vinden van een baan, is vanaf nu ook toegankelijk voor alle bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Mensen die werkloos raakten tijdens de coronapandemie, konden zich al melden voor hulp naar werk via het Zeeuws Mobiliteitsteam. Per 1 juni kunnen ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden van vóór 12 maart 2020 aanvullend hulp krijgen via de RMT’s. Het RMT kijkt, afhankelijk van de situatie van degene die zich meldt, wat er nodig is om weer werk te vinden. Dit gebeurt via kosteloze begeleiding, loopbaanadvies, scholing of praktijkleren. Door de mensen die nu langs de zijlijn staan ook actief te helpen via het Zeeuws Mobiliteitsteam, hebben ook zij een grotere kans om mee te doen op de arbeidsmarkt. 

Zeeuws Mobiliteitsteam 

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is één van de 35 Regionale Mobiliteitsteams in Nederland. Het is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk.De dienstverlening richt zich op mensen die hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden bij.