WerkgeversServicepunten werken samen onder één naam

De Zeeuwse Werkkamer en de coördinatoren van de subregionale WerkgeversServicepunten (WSP’s) in Zeeland hebben afgesproken onder één naam een gezamenlijk aanspreekpunt in te richten voor werkgeversdienstverlening.

WerkgeversServicepunt Aan de slag in Zeeland

De subregio’s Oosterschelde, Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en het UWV gaan samenwerken onder de naam ‘WerkgeversServicepunt Aan de slag in Zeeland’. Om deze naam samen uit te dragen zal er ook een gezamenlijk telefoonnummer komen en wordt er gewerkt aan een gezamenlijke website.

Uitwerking scenario’s

In de Zeeuwse Werkkamer was eerder al de keuze gemaakt om als naamgeving te gebruiken ‘Werkgeversservicepunt aan de slag in Zeeland’ met als ondertitel de subregio of UWV. Afgelopen half jaar werkte de werkgroep communicatie daarom verschillende scenario’s uit met betrekking tot de naamgeving, telefoon(nummer) en website. Dit om richting te geven aan het ambitieniveau binnen de arbeidsmarktregio Zeeland.

Door de organisatorische verschillen binnen de subregionale WSP’s zijn er ook verschillen in de mate waarin de nieuwe naam wordt geïmplementeerd. Zo is de werkgeversdienstverlening bij Orionis Walcheren verweven met andere activiteiten van de organisatie. Zij kiezen ervoor wel te verwijzen naar de nieuwe naam als het over de werkgeversdienstverlening gaat, maar zullen verder actief blijven onder de naam Orionis Walcheren.

De Oosterschelderegio, Zeeuws-Vlaanderen en het UWV kiezen ervoor de naam verder door te voeren in hun hun dienstverlening en zullen actief samenwerken als WSP Aan de slag in Zeeland.

Invoeren naamswijziging

Nu er akkoord is over het ambitieniveau, starten de subregio’s en het UWV met een aanpak voor het invoeren van de naamswijziging. Dit betekent onder andere dat er een nieuw telefoonnummer komt en dat er een nieuwe website komt met uitgebreide toelichting op de dienstverlening van WSP Aan de slag in Zeeland. Alle informatie die een werkgever mogelijk kan zoeken staat hierop. Een eigen website voor de subregionale WSP’s is hierdoor niet meer nodig. Wel is er afgesproken dat, indien wenselijk, doorverwezen kan worden.