Over Aan de slag in Zeeland

Aan de slag in Zeeland overkoepelt verschillende initiatieven en taken van bestaande organisaties. Daarom heeft Aan de slag in Zeeland ook verschillende 'gezichten'. Welke dat zijn en hoe ze met elkaar samenhangen, is hier te lezen. Voor Zeeuwse werkgevers is het 'gezicht' Werkgeversservicepunt op praktisch gebied het belangrijkste, omdat Aan de slag in Zeeland op het gebied van personeelswerving de werkgevers veel te bieden heeft.

 

Team Arbeidsmarktregio Zeeland

Vanuit de centrumgemeente Goes werkt het Team Arbeidsmarktregio Zeeland faciliterend en stimulerend aan een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt. Het team geeft leiding aan de Zeeuwsbrede arbeidsmarktprojecten, onderhoudt de contacten met het Rijk, verzorgt brochures, nieuwsbrieven en presentaties, en faciliteert de Zeeuwse Werkkamer, het VZG-overleg Sociale Zaken en andere permanente of tijdelijke overlegvormen.

Clarissa Geelhoed

Clarissa Geelhoed

Peter Meulenberg

Peter Meulenberg

Brenda Koens

Brenda Koens

Nicky Leemreijze

Nicky Leemreijze

Koen Mijnheer

Koen Mijnheer

Selena van Gameren

Selena van Gameren

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Aukje de Dreu

Aukje de Dreu

Linda van 't Westende

Linda van 't Westende

René Boone

René Boone