Over Aan de slag in Zeeland

Aan de slag in Zeeland overkoepelt verschillende initiatieven en taken van bestaande organisaties. Daarom heeft Aan de slag in Zeeland ook verschillende 'gezichten'. Welke dat zijn en hoe ze met elkaar samenhangen, is hier te lezen. Voor Zeeuwse werkgevers is het 'gezicht' Werkgeversservicepunt op praktisch gebied het belangrijkste, omdat Aan de slag in Zeeland op het gebied van personeelswerving de werkgevers veel te bieden heeft.

 

Team Arbeidsmarktregio Zeeland

Vanuit de centrumgemeente Goes werkt het Team Arbeidsmarktregio Zeeland faciliterend en stimulerend aan een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt. Het team geeft leiding aan de Zeeuwsbrede arbeidsmarktprojecten, onderhoudt de contacten met het Rijk, verzorgt brochures, nieuwsbrieven en presentaties, en faciliteert de Zeeuwse Werkkamer, het VZG-overleg Sociale Zaken en andere permanente of tijdelijke overlegvormen.

René Boone

René Boone

Linda van 't Westende

Linda van 't Westende

Erna Gaal

Erna Gaal

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

Brenda Koens

Brenda Koens

Selena van Gameren

Selena van Gameren

Will van Dellen

Will van Dellen

Nicky Leemreijze

Nicky Leemreijze

Peter Meulenberg

Peter Meulenberg