Bekijk onze thema's en projecten

Zeeuwse banenafspraak

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de ...

bekijk project
Zeeuwse banenafspraak

Zeeuwse banenafspraak

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de landelijke doelstelling van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. De regionale doelstelling wordt weergegeven als indicatieve taakstelling. Deze is bepaald t/m 2020 en is vastgesteld op 1270 banen.

Veranderopgave Inburgering & Statushouders

De Zeeuwse gemeenten ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering (beoogde ingangsd ...

bekijk project
Veranderopgave Inburgering & Statushouders
Veranderopgave Inburgering & Statushouders

Veranderopgave Inburgering & Statushouders

De Zeeuwse gemeenten ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering (beoogde ingangsdatum: 1 juli 2021).

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt

Uiterlijk eind 2019 zijn 400 vacatures bovenop de ...

bekijk project
Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt

Uiterlijk eind 2019 zijn 400 vacatures bovenop de reguliere inzet ingevuld door Zeeuwse mensen vanuit een uitkeringssituatie.

UWV | Eures Crossborder dienstverlening

UWV | Eures Crossborder dienstverlening

Grensoverschrijdende arbeidsmarktkansen voor zowel ...

bekijk project
UWV | Eures Crossborder dienstverlening

UWV | Eures Crossborder dienstverlening

Grensoverschrijdende arbeidsmarktkansen voor zowel werkgevers als werknemers

Expat Center Zeeland

Uitrollen van het Expat Center Zeeland te Zeeuws-V ...

bekijk project
Expat Center Zeeland

Expat Center Zeeland

Uitrollen van het Expat Center Zeeland te Zeeuws-Vlaanderen naar een Zeeuws brede dienstverlening.

Zeeuws Team Jobhunters & Jobco

Het Zeeuws Team is een samenwerking tussen gemeent ...

bekijk project
Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches

Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches

Het Zeeuws Team is een samenwerking tussen gemeenten en het UWV en zal bestaan uit 4 ervaren jobhunters en 3 ervaren jobcoaches

Grensinfopunt Scheldemond

Het Grensinfopunt Scheldemond is de aanspreekpartn ...

bekijk project
Grensinfopunt Scheldemond

Grensinfopunt Scheldemond

Het Grensinfopunt Scheldemond is de aanspreekpartner voor vragen van grensgangers en bedrijven die over de grens willen ondernemen. Het biedt kosteloos informatie en advies over de belasting- en sociale verzekeringsstelsels in Belgiƫ en Nederland.

Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027

Subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal naar verwachting kunnen worden ingezet voor projec ...

bekijk project
Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027
Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027

Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027

Subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal naar verwachting kunnen worden ingezet voor projecten gericht op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, kwetsbare werkenden en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO).

De Zeeuwse Ondernemerszaak

De Zeeuwse Ondernemerszaak

Adviseren, ondersteunen en begeleiden van kleine o ...

bekijk project
De Zeeuwse Ondernemerszaak

De Zeeuwse Ondernemerszaak

Adviseren, ondersteunen en begeleiden van kleine ondernemers ter voorkoming dat problemen leiden tot onnodige (extra) schulden of een uitkeringssituatie.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Zorgen voor een passend onderwijsaanbod van taal, ...

bekijk project
Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Zorgen voor een passend onderwijsaanbod van taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen die op deze terreinen onvoldoende vaardig zijn.

Een arbeidsmarkt voor iedereen in Zeeland

We willen in Zeeland een plek op de arbeidsmarkt v ...

bekijk project
Een arbeidsmarkt voor iedereen in Zeeland

Een arbeidsmarkt voor iedereen in Zeeland

We willen in Zeeland een plek op de arbeidsmarkt voor iedereen, nu en in de toekomst.

Nieuwe Zeeuwen

Ongeveer zeshonderd statushouders uit alle Zeeuwse ...

bekijk project
Nieuwe Zeeuwen

Nieuwe Zeeuwen

Ongeveer zeshonderd statushouders uit alle Zeeuwse gemeenten professionele training(en) bieden die leidt/leiden tot een grotere kans van slagen op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Perspectief op Werk Zeeland

Door Perspectief op Werk wordt in Zeeland nadrukke ...

bekijk project
Perspectief op Werk Zeeland

Perspectief op Werk Zeeland

Door Perspectief op Werk wordt in Zeeland nadrukkelijk ingezet op een ketenbenadering die elkaar opvolgt en versterkt. Ook hebben de Zeeuwse gemeenten en UWV uitgesproken om fundamentele stappen te willen zetten in het verbeteren van de werkgeversdienstverlening.

Aanpak laaggeletterdheid

Door de aanpak laaggeletterdheid wordt een Zeeuws actieplan ontwikkeld om te komen tot een effectiev ...

bekijk project
Aanpak laaggeletterdheid
Aanpak laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid

Door de aanpak laaggeletterdheid wordt een Zeeuws actieplan ontwikkeld om te komen tot een effectievere bestrijding van laaggeletterdheid.

Versterking samenwerking arbeidsmarktregio Zeeland

Versterking samenwerking arbeidsmarktregio Zeeland

We willen in Zeeland komen tot een meerjarenagenda ...

bekijk project
Versterking samenwerking arbeidsmarktregio Zeeland

Versterking samenwerking arbeidsmarktregio Zeeland

We willen in Zeeland komen tot een meerjarenagenda van Aan de slag in Zeeland, voor en van de dertien gemeenten, die door alle samenwerkingspartners wordt omarmd. Hierdoor ontstaat een ankerpunt voor de activiteiten van Aan de slag in Zeeland in de periode 2021-2025, waarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt en de samenwerking wordt versterkt.

Extra impuls VSO/PrO

Extra impuls VSO/PrO

Begeleiden van leerlingen uit het Zeeuwse voortgez ...

bekijk project
Extra impuls VSO/PrO

Extra impuls VSO/PrO

Begeleiden van leerlingen uit het Zeeuwse voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) naar werk of vervolgopleiding en vormgeven van het proces hier omheen.

Europees Sociaal Fonds VSO/PrO 2020-2021

Begeleiden van leerlingen uit het Zeeuwse voortgez ...

bekijk project
Europees Sociaal Fonds VSO/PrO 2020-2021

Europees Sociaal Fonds VSO/PrO 2020-2021

Begeleiden van leerlingen uit het Zeeuwse voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) naar werk of een vervolgopleiding.

Versterken werkgeversdienstver

Versterking van de Zeeuwse samenwerking op het geb ...

bekijk project
Versterken werkgeversdienstverlening

Versterken werkgeversdienstverlening

Versterking van de Zeeuwse samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening.

phone

Heeft u vragen? Bel ons op
0113 249 658