Hoe toegankelijk ben jij als werkgever?

Onder die noemer houdt het Anti Discriminatie Bureau Zeeland in samenwerking met de gemeente Goes de ‘Werkgeversdag Zeeland Inclusief’.

Deze inspirerende bijeenkomst op donderdag 5 oktober in ‘s-Gravenpolder is bedoeld voor directies en HR-medewerkers van bedrijven om te komen tot een inclusief personeelsbeleid in Zeeland.

Tijdens de Werkgeversdag wordt gesproken over onder meer discriminatie op de werkvloer. Daarnaast worden er voorbeelden gegeven van hoe inclusiviteit bij een aantal Zeeuwse bedrijven op de agenda staat en wat de rol kan zijn van een organisatie als UWV.

Wat is een inclusieve werkomgeving?

Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd.

Waarom is inclusie belangrijk? 

Een inclusieve organisatie is in staat om optimaal gebruik te maken van de diverse talenten op de arbeidsmarkt. Inclusieve organisaties kunnen hun klanten en medewerkers beter begrijpen. Er worden betere oplossingen gevonden doordat er ruimte is voor verschillende inzichten.

Aanmelden:

De Zeeuwse Werkgeversdag Inclusief
Donderdag 5 oktober: 13.00 – 16.30 uur
Traas Nederland
Baarlandsezandweg 1
’s-Gravenpolder

Aanmelden via www.zeelandinclusief.nl