Werkbezoek Provincie Zeeland

Op woensdag 30 maart 2022 bracht gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland samen met Margriet van Groeningen (Provincie Zeeland) een bezoek aan Arbeidsmarktregio Zeeland. We mochten voor deze gelegenheid genieten van de gastvrijheid van Zorggroep Ter Weel.

De Provincie Zeeland is één van de partners van Arbeidsmarktregio Zeeland | Aan de slag in Zeeland. Projecten waarbij we samenwerken zijn onder andere Just Transition Fund, Netwerkfacilitator en het Expat Center Zeeland. Ook werken we samen aan een dashboard om arbeidsmarktinformatie te monitoren en wordt er op gebied van communicatie samengewerkt. Deze samenwerking is belangrijk voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Want zoals we wel vaker aangeven: de arbeidsmarkt is van iedereen. Er zijn grote uitdagingen om mee aan de slag te gaan en dat lukt alleen door krachten te bundelen.

 

 

Kennismaking met Arbeidsmarktregio Zeeland

Na een korte kennismaking met alle aanwezigen opent wethouder André van der Reest (voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer en wethouder van centrumgemeente Goes) het werkbezoek.

Aan de hand van de nieuw ontwikkelde illustratie ging Stefan de Weerdt (bureauhoofd van team Arbeidsmarktregio Zeeland) met meneer de Bat én met de andere gasten in gesprek over de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ook licht hij toe wat de oplossingsrichtingen zijn en hoe belangrijk de samenwerking onder de vlag van Aan de slag in Zeeland daarbij is. Uiteraard werden een aantal projecten uitgelicht en kwamen gesprekken los over deze projecten.

 

Werkbezoek  Provincie Zeeland aan Arbeidsmarktregio Zeeland

 

Anders kijken naar Werk

Eén van de projecten is tijdens het werkbezoek uitgenodigd om een toelichting te geven, het gaat om het project Anders kijken naar Werk. Dit project richt zich op organisaties die personeelsvraagstukken hebben en open staan om anders te kijken naar hun organisatie. Het team bestaat uit arbeidsanalisten die samen met organisaties onderzoeken wat het knelpunt is én of herverdeling van taken hierbij een oplossing kan spelen. Door taken onder de loep te nemen kan het werk soms efficiënter en effectiever ingedeeld worden. Werkdruk bij specialisten (in het primaire proces) kan daardoor omlaag en niet-specialistische taken kunnen herverdeeld of gebundeld worden. Hierdoor ontstaan regelmatig takenpakketten waar mensen die moeilijk aan het werk komen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op ingezet kunnen worden.

Deze arbeidsanalyses kunnen ingezet worden bij grote en kleine organisaties en grote en kleine vraagstukken. Om dit goed te laten zien zijn Zorggroep Ter Weel en Stoffels Bleijenberg uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dit leidde tot gesprekken over inclusiviteit, talenten aantrekken van buiten zeeland en ontwikkelmogelijkheden voor werknemers. Maar ook problematiek en mooie initiatieven binnen de zorg werden besproken.

 

Belang van samenwerken

Het belang van elkaar op blijven zoeken binnen de samenwerking werd regelmatig benadrukt. Niet alleen tussen team Arbeidsmarktregio Zeeland en de Provincie Zeeland. Maar ook tussen werkgevers, werkzoekenden, werknemers, onderwijs en overheid. Geïnspireerd raken van elkaars initiatieven en de focus leggen op oplossingsgericht denken en een open houding. Het was een zeer interessant en geslaagd werkbezoek.

We bedanken Zorggroep Ter Weel voor hun gastvrijheid en bijdrage. Ook Stoffels Bleijenberg en team Anders kijken naar Werk bedanken we voor hun inzet en bijdrage aan dit werkbezoek. En uiteraard de Provincie Zeeland, Jo-Annes de Bat en Margriet van Groeningen voor hun bezoek aan de Arbeidsmarktregio Zeeland.