Werkgevers zijn aan zet op deze krappe arbeidsmarkt

In de nieuwste editie van Zeeland Business Magazine vertellen Lilian Troy en Mascha Visser over de bedrijfsanalyses die zij uitvoeren vanuit het team Anders kijken naar Werk. 

Het team adviseert en begeleidt werkgevers bij het ‘Anders kijken naar Werk’. Het gaat hierbij om de analyse van werkprocessen en functies bij werkgevers vanuit de methode Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA). Alle specialistische en niet-specialistische taken binnen bestaande functies worden in kaart gebracht. Op basis van de analyse kunnen werkgevers nieuwe functies creëren door niet-specialistische (ondersteunende) taken te bundelen.

Deze werkwijze kent verschillende voordelen. Enerzijds worden nieuwe functies gecreëerd voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaaren. Anderzijds worden werknemers ontlast in hun dagelijks werk. Daardoor ontstaat bij bedrijven meer ruimte om hun mensen optimaal in te zetten in het primaire proces en voor de ontwikkeling van innovaties. Het project heeft daardoor een meervoudige impact op de Zeeuwse economie: er ontstaat ruimte voor mensen die nu moeilijk aan het werk komen, het aantal moeilijk vervulbare vacatures wordt teruggebracht en er ontstaat meer ruimte voor innovatie.

 

Anders kijken naar Werk - Artikel Zeeland Business

Bekijk hier het magazine: ZBM2-2022 – Zeeland Business

 

Gratis voor werkgevers

Een bedrijfsadvies vanuit Anders kijken naar Werk wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde adviseur en is voor werkgevers kosteloos.

Heeft u vragen of interesse?
Neem dan contact op met het team 'Anders kijken naar Werk'
Email: anderskijkennaarwerk@aandeslaginzeeland.nl