Voorbereiding Europees subsidieprogramma energietransitie

Begin 2023 gaat een nieuw Europees subsidieprogramma open voor het indienen van aanvragen: het Just Transition Fund (JTF). Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is één van de zes gebieden in Nederland waar het JTF-geld kan worden ingezet.

De Europese Unie heeft de ambitie om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt veel veranderingen, onder andere in het gebruik van energie. Naar verwachting zal die energietransitie, en het tempo waarin die plaats moet vinden, flinke gevolgen hebben voor Nederland. Met name in de regio’s waar economie en werkgelegenheid relatief sterk afhankelijk zijn van de winning of het gebruik van fossiele brandstoffen. Het subsidieprogramma JTF moet helpen om juist in die gebieden de gevolgen van de energietransitie te verzachten.

Nederland ontvangt EU-geld uit het JTF-programma voor zes gebieden: Groningen, Groot-Rijnmond, IJmond, West-Noord-Brabant, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen Oost. Projecten die in deze gebieden worden uitgevoerd, of waarvan de effecten grotendeels binnen deze gebieden zullen landen, kunnen voor maximaal de helft met JTF-geld worden gesubsidieerd.

Het programma kent drie sporen (actielijnen) waarbinnen projecten moeten passen:

  1. innovatie
  2. technologie, systemen en infrastructuur
  3. arbeidsmarkt.

Binnen het spoor arbeidsmarkt gaat het om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Ook de ontwikkeling van opleidingsmogelijkheden in de betreffende gebieden passen mogelijk binnen dit spoor.

Het JTF-programma Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost wordt uitgevoerd door Stimulus. Dit is een uitvoeringsorganisatie die namens de drie Zuid-Nederlandse provincies het programmamanagement verzorgt voor diverse Europese subsidieprogramma’s. Aanvragen kunnen nog niet worden ingediend. De Europese Commissie moet het Nederlandse JTF voorstel namelijk nog goedkeuren en de subsidieregeling is ook nog niet gepubliceerd.

Projectideeën kunnen al wel bij Stimulus worden ingediend via een oriëntatieformulier. Dit formulier en andere relevante informatie over het JTF Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is te vinden via de website van Stimulus.