Ook partners kunnen werkzoekenden bij ZMT aanmelden

Een werkzoekende kan in deze tijd bijna altijd wel terecht in de horeca of in de logistiek. Maar voor sommigen is dat werk niet haalbaar, of is ander werk aantrekkelijker. Soms vinden ze dat via het UWV, de gemeente of een andere instantie. Maar wat nu als ze ondanks alle inspanningen via die weg toch niet aan een passende baan kunnen komen? Het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) biedt hulp.

"Onze dienstverlening is aanvullend op andere instanties die werkzoekenden aan werk helpen. Denk aan gemeenten, het UWV of Orionis", zegt Fonnie Verstraeten, operationeel coördinator van het ZMT. "Wij bieden maatwerktrajecten. Daarmee kunnen we werkzoekenden een mooie steun in de rug geven en hun kans op passend werk sterk vergroten, ook voor de langere termijn."

 

Zeeuws Mobiliteitsteam

Ruth Salverda (Gemeente Schouwen-Duiveland), Dick Groot Koerkamp (UWV), Marcel Minheere (FNV), Fonnie Verstraeten (UWV), Yvonne Schuit (UWV), Danielle van Iersel (Leerwerkloket), Maureen Hoekstra (CNV). Foto: Kehrana van Sloten

 

Brede doelgroep

Het ZMT is een samenwerkingsverband van ervaren specialisten op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het team zet zich in voor alle werkzoekenden in Zeeland. "De doelgroep is breed", zegt Fonnie. "Het maakt niet uit of je een uitkering hebt of niet. En hoe lang je werkloos bent is niet belangrijk. Ook maakt het niet uit welke opleiding je hebt. Zelfs schoolverlaters die buiten de leerplicht vallen helpen we graag. Of zzp’ers die willen switchen. We kijken naar vaardigheden, kennis, ervaring en de wensen van onze kandidaten. Daar gaan we vervolgens mee aan het werk. Uiteindelijk vinden we samen de juiste match."

 

Kostenloos

Mensen die op zoek zijn naar een baan kunnen rechtstreeks aankloppen voor een gesprek. "Maar ook onze partners kunnen werkzoekenden bij ons aanmelden", aldus Fonnie. "We hebben een eigen budget. Dat betekent dat we de begeleiding kostenloos kunnen aanbieden. Sommige werkzoekenden trainen we in sollicitatievaardigheden. Anderen willen weten welke kwaliteiten ze in huis hebben. Die krijgen een loopbaantest aangeboden. Belemmeringen om weer aan de slag te gaan nemen we zoveel mogelijk weg. Als daarvoor een wat langere coaching nodig is, zorgen we daarvoor. Ook is het via ons mogelijk om scholing te krijgen, zoals bijvoorbeeld via praktijkleren op mbo-niveau. Enkele voorbeelden daarvan zijn opleidingen in de logistiek, het halen van een vrachtwagenbewijs of leren voor fietsenmaker."

 

Weer op de rit

Het afgelopen jaar hebben ruim 190 mensen een beroep gedaan op het ZMT. 70 werkzoekenden hebben een passende baan gevonden. "Een van onze kandidaten werkte in de horeca. Om diverse redenen was het voor haar verstandig om een ander beroep te kiezen. We gingen met haar in gesprek over haar interesses en uiteindelijk koos ze voor een opleiding tot beveiliger. Ze zit nu goed op haar plek. Maar ook de ondernemer die vanwege corona zijn bedrijf moest stoppen, is weer op de rit. Eerst hebben we stilgestaan bij de impact die dat baanverlies heeft. Daarna zijn we gaan kijken waar zijn interesses lagen en is een loopbaanonderzoek uitgevoerd. Nu overweegt hij zich om te laten scholen naar werk in een totaal andere richting."

 

Partners

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is een van de 35 landelijke regionale mobiliteitsteams. Partners van het ZMT zijn UWV, Leerwerkloket Zeeland, Zeeuwse gemeenten, vakbonden FNV en CNV, ondernemersorganisatie VNO/NCW, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en onderwijsinstellingen.

 

Wil je weten wat het ZMT voor jou kan betekenen? Voor meer informatie, bel 06-11004217 of stuur een e-mail naar mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl