Klaver 4 kijkt anders naar zorg

De krappe arbeidsmarkt daagt werkgevers uit om anders te kijken naar werk. Dit geldt ook voor zorgorganisaties, waar de werkdruk enorm hoog is. Klaver 4 herkent dit en klopte daarom aan bij het team ‘Anders kijken naar Werk’.

Klaver 4 biedt zorg op maat aan mensen met (langdurige) psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Klaver4 wil mensen ondersteuning bieden bij het vinden van een weg in de huidige maatschappij en in hun dagelijks leven. Vanuit die gedachte vinden zij het ook belangrijk om te voldoen aan Social Return On Investment (SROI). Het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staat hierbij centraal.

 

Anders kijken naar uitdagingen

De hoge werkdruk verlagen en voldoen aan SROI waren de aanleiding om een analyse te laten doen door het team ‘Anders kijken naar Werk’. Een bedrijfsanalyse en -advies start altijd met een verkennend gesprek met de HR-medewerker en/of directeur van een organisatie. Samen bespreken we de vraag van de organisatie.

Anders kijken naar werk begint met anders kijken naar de vragen en uitdagingen van de organisatie. Achter de hoge werkdruk liggen processen en werkculturen. In de loop van de tijd zijn die vaak gegroeid naar een ‘vaste’ werkwijze. Hoe ‘vast’ zijn deze werkwijzen? En waar is er ruimte om af te wijken van deze werkwijzen? Door anders te kijken naar uitdagingen komen er vaak nieuwe mogelijkheden naar voren.

 

Bedrijfsinclusieve Analyse

Wanneer de vraag, het proces en de planning helder is kan de analyse gestart worden. De analyse wordt gedaan volgens de methode ‘Bedrijfsinclusieve Analyse’ (BIA). De analisten interviewen de leidinggevenden en medewerkers. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de bedrijfscultuur, de sfeer in het team, werkdruk, verzuim en de processen. Processen worden heel uitgebreid doorgenomen door de taken stuk voor stuk te bespreken. Op deze manier bepaalt de organisatie (onder begeleiding van de analisten) welke taken geschikt zijn voor herontwerp en voor welke taken je specifieke opleidingen nodig hebt.

 

Herontwerp van taken

Uiteindelijk komen alle afdelingen samen om de taken binnen de organisaties te bespreken. Taken die geen specialistische kennis nodig hebben worden meegenomen in een herontwerp van taken en functies. Bij Klaver 4 ging dit bijvoorbeeld om onderhoudswerkzaamheden in de woningen en tuin. Of samen met de jongeren boodschappen doen en koken.

Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in het herontwerp. Is er overeenstemming binnen de organisatie? Dan kan is de volgende stap het opstellen van een nieuwe vacature.

 

Gouden match gevonden

Bij Klaver 4 zijn er twee nieuwe vacatures gevormd. Een vacature voor klusjesman (m/v) en een voor gastvrouw/gastheer. Voor deze functies is geen specifieke opleiding vereist. De nadruk bij deze vacatures ligt veel meer op persoonlijkheid en affiniteit met de doelgroep van Klaver 4. Hierdoor zijn deze functies zeer geschikt voor werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren doordat zij bijvoorbeeld geen opleiding hebben.

Inmiddels is er al een kandidaat gestart bij Klaver 4. Na één sollicitatie ronde hebben zij een gouden match gevonden. Deze persoon had moeite met solliciteren vanwege zijn leeftijd, maar heeft nu toch een werkgever gevonden waar hij hopelijk tot zijn pensioen kan blijven werken. Ondanks dat hij geen zorg gerelateerde diploma’s had kon hij toch aan het werk in deze branche.

Het huidige personeel ervaart minder werkdruk door het komen van deze nieuwe collega. Taken die zij eerst zelf deden pakt de nieuwe collega nu op. Mede dankzij de prettige samenwerking en bereidheid van Klaver 4 om anders te kijken naar werk, is er voor de organisatie, de huidige medewerkers en de nieuwe collega’s een prachtig resultaat bereikt.

 

Ook anders kijken naar werk?

De krappe arbeidsmarkt daagt werkgevers uit om anders te kijken naar werk. Het team ‘Anders kijken naar Werk’ helpt werkgevers om de werkdruk binnen teams of afdelingen duurzaam te verminderen. Samen maken we een bedrijfsadvies waarbij we in uw organisatie taken onderscheiden die geschikt zijn om uit te laten voeren door ander personeel. Bijvoorbeeld personeel zonder (passende) opleiding of werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het team ‘Anders kijken naar werk’ werkt onder de vlag van Aan de slag in Zeeland. Binnen dit team werken de dertien Zeeuwse gemeenten, de Werkgevers(service)punten en het UWV samen om organisaties te adviseren on ondersteunen bij het anders kijken naar werk.

Benieuwd of een analyse iets voor uw organisatie kan zijn? Neem contact op met één van onze analisten via anderskijkennaarwerk@aandeslaginzeeland.nl.