Minder geld beschikbaar voor aanvragen STAP-budget vanaf 3 juli

 

Ontwikkelingen op het werk staan niet stil. Daarom is er voor werkenden en werkzoekenden per 3 juli 2023, 10 uur weer een STAP-subsidie beschikbaar. Deze subsidie van maximaal € 1.000 per jaar kan gebruikt worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.


Zet de volgende stap


Met het STAP-budget wil de overheid werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen. Door een nieuwe stap te zetten en zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan staan ze sterker op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan een training, cursus of opleiding ook zorgen voor meer kansen, uitdaging, salaris of plezier in het werk. Zo snel als het kwam, verdwijnt het STAP-budget overigens al weer. Per 1 januari 2024 is er geen STAP-budget meer in verband met een bezuinigingsslag.


Baan houden of wisselen?


Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben ze meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Voor mensen met zware beroepen kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.


Alles over het STAP-budget


Voor wie is dit budget beschikbaar? Betaalt de werkgever mee? Welke opleidingen vallen onder STAP? Hoe vraag je het STAP-budget aan? Antwoorden op deze vragen staan op hoewerktnederland.nl. Als werkende of werkzoekende kunt u een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.


Minder geld


Voor de resterende tijdvakken van dit jaar is in totaal nog 102 miljoen euro beschikbaar. 3 juli start – zoals gepland – een nieuwe aanvraagronde, waarin 20 miljoen euro kan worden aangevraagd. Dit is lager dan de geplande 34 miljoen euro. Zo kan een groter deel van het resterende budget gerichter worden ingezet, in aansluiting op de wens van de Tweede Kamer.


Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft hier een motie over aangenomen. Het kabinet onderzoekt nu op welke manier dit goed kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door per september alleen OCW-erkende opleidingen subsidiabel te maken vanuit STAP. Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de regeling.


Afschaffen STAP-budget


Minister Van Gennip: “Er moet bezuinigd worden om onze overheidsfinanciën gezond te houden. Dat vraagt om moeilijke keuzes. Het afschaffen van het STAP-budget is er daar een van. Dat neemt niet weg dat leren en ontwikkelen onmisbaar is voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden en het verdienvermogen van werkgevers. Daarom blijf ik me inzetten om dit te ondersteunen en te stimuleren.” Tijdens de Voorjaarsbesluitvorming is bepaald dat er per 2024 geen middelen voor het STAP-budget worden vrijgemaakt. Het is een van de bezuinigingsmaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten, waarbij nadelige koopkrachteffecten voor mensen zoveel mogelijk zijn voorkomen.