Het onbenut arbeidspotentieel in Zeeland

De krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland is historisch groot. Ruim een derde van de werkenden is ook nog eens ouder dan vijftig jaar. Door de vergrijzing neemt de krapte de komende jaren verder toe. Vaak klinkt de roep om het onbenut arbeidspotentieel beter te benutten om deze krapte te bestrijden.

Eerder deelden we al over het dashboard 'Onbenut Arbeidspotentieel in Zeeland'. Ook is er verdiepend onderzoek gedaan door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving in opdracht van Provincie Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland. Deze resultaten zijn 6 juni 2023, gepubliceerd. 

Onderzoek in het kort

In Zeeland gaat het om 18.700 personen die behoren tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit is in vergelijking met andere gebieden een klein aantal en bovendien daalt het cijfer de laatste jaren sterk. 7.700 van de 18.700 personen zijn deeltijders die meer willen of kunnen werken. Dit is verreweg de grootste groep. Een derde van het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit jongeren, die vaak niet staan ingeschreven bij het UWV en zichzelf dus niet als werkzoekende zien. Driekwart is laag of middelbaar opgeleid en de helft van de groep volgt nog onderwijs.

 

Onbenut arbeidspotentieel is geen heilige graal

Volgens het kenniscentrum is het onbenut arbeidspotentieel niet de heilige graal in de zoektocht naar een oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten breder kijken. Een van de aanbevelingen in het rapport is om als werkgever in gesprek te gaan met deeltijders en hen te vragen wat ze nodig hebben om meer uren te gaan werken. Ook moet betaald werk aantrekkelijker worden gemaakt voor mensen die nu niet werken. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld flexibele werktijden aanbieden en laagdrempelige ontmoetingsplekken creëren voor werkzoekenden. In het kader van de werkdruk is het, tot slot, ook goed als werkgevers aandacht besteden aan het slim organiseren van het werk zélf, bijvoorbeeld door taken te herverdelen of technologie in te zetten.

Lees de samenvatting: ArbeidsmarktInZicht - Onbenut arbeidspotentieel in perspectief

Lees het volledige onderzoek hier: Onbenut arbeidspotentieel in perspectief | HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (kczs.nl)

 

Meer weten?

Bekijk dan de themapagina op ArbeidsmarktInZicht: Onbenut arbeidspotentieel Zeeland - Onbenut arbeidspotentieel Zeeland (arbeidsmarktinzicht.nl)