Samenwerking Social Return ondertekend tussen Rijkswaterstaat en Arbeidsmarktregio Zeeland
Samenwerking Social Return ondertekend tussen Rijkswaterstaat en Arbeidsmarktregio Zeeland

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Samenwerking Social Return ondertekend tussen Rijkswaterstaat en Arbeidsmarktregio Zeeland

Rijkswaterstaat gaat samenwerken met de Arbeidsmarktregio Zeeland (Aan de slag in Zeeland) op het gebied van Social Return. Wethouder André van der Reest (voorzitter Zeeuwse Werkkamer, Arbeidsmarktregio Zeeland) en David Bouman (Rijkswaterstaat) hebben donderdag 7 december het Memorandum van Overeenstemming ondertekend waarin de samenwerking is vastgelegd.

Met een gezamenlijke inspanning willen de partijen bijdragen aan plaatsing van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

David Bouman (links) van Rijkswaterstaat en wethouder André van der Reest (Voorzitter Zeeuwse Werkkamer, Arbeidsmarktregio Zeeland) bij de ondertekening van het Memorandum van Overeenstemming.

Kandidaat centraal

Rijkswaterstaat zet met het zelf ontwikkelde concept Groeituin Social Return de kandidaat centraal door op vernieuwende wijze met opdrachtnemers samen te werken. Bij de Groeituin Social Return methode staan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (de kandidaten) centraal. Naast een plaatsing van kandidaten binnen de eigen organisatie van de opdrachtnemer, telt een plaatsing binnen hun netwerk ook mee. Een tijdelijke baan, een betaalde stage/leerwerkplek en inkoop van diensten en producten bij sociale ondernemingen geven ook een Social Return waarde.

De Groeituin Social Return is een innovatief samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en haar opdrachtnemers om te investeren in ontwikkeling van kandidaten. In de Groeituin maken kandidaten, opdrachtnemers en partners in het sociale domein maximaal gebruik van elkaars expertise en talenten.

“We kijken met een andere bril naar de mogelijkheden voor duurzaam en goed passend betaald werk. Het doel is om duurzame arbeidsplaatsen te realiseren, waarmee het einde van de opdracht met de leverancier niet het einde van de arbeidsrelatie met de kandidaat betekent”.

Matchen van vraag en aanbod binnen de Groeituin

Jaarlijks besteedt Rijkswaterstaat gemiddeld zo’n 150 á 200 contracten aan. De prognose is dat Groeituin Social Return de komende jaren in steeds meer contracten wordt toegepast.

Opdrachtnemers van Rijkswaterstaat wordt gevraagd om in een plan van aanpak hun bijdrage aan Social Return uiteen te zetten. Bijvoorbeeld door mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te plaatsen op de gegunde opdracht, in hun bedrijf en/of binnen hun netwerk.

Dat kan door het bieden van een (tijdelijke) baan, stage, leerwerkplek, maar ook door inkoop van diensten en producten bij bijvoorbeeld Sociale Werkbedrijven: Orionis, De Betho, De Zuidhoek en Dethon.

Jobhunters en jobcoaches

Rijkswaterstaat wil daarbij gebruikmaken van de dienstverlening die onder de vlag van Aan de slag in Zeeland wordt aangeboden via de Zeeuwse WerkgeversServicepunten (WSP’s). Die beschikken over een team van jobhunters en jobcoaches die kunnen helpen bij het begeleiden van werkzoekenden richting werk. Ook zullen zij de gemaakte afspraken tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemer opvolgen en uitvoeren. Concreet komt het erop neer dat de WSP’s in Zeeland worden ingezet om vraag en aanbod te matchen binnen het concept Groeituin Social Return.

Meer informatie over Social Return

Social Return on Investment (SROI) wordt door steeds meer overheden toegepast in grote aanbestedingen. De Zeeuwse WerkgeversServicepunten (WSP’s) kunnen werkgevers en overheden adviseren en begeleiden bij de invulling van SROI en bij het beantwoorden van vragen over dit onderwerp.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de vier WSP’s of neem direct contact op met Ronald de Back, coördinator SROI namens de WSP’s: r.de.back@wspzvl.nl.