Geen STAP-budget meer vanaf 1 januari 2024
Geen STAP-budget meer vanaf 1 januari 2024

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Geen STAP-budget meer vanaf 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk STAP-budget aan te vragen. Het Rijk maakt hier vanaf komend jaar geen middelen meer voor vrij. Daarmee wil het kabinet jaarlijks 330 miljoen euro besparen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023.

STAP-budget is een subsidie voor het volgen van een scholing. Het is een geldbedrag van maximaal €1.000 dat je 1 keer per kalenderjaar kunt gebruiken.

Ondanks de beëindiging van het STAP-budget, onderkent het kabinet de de noodzaak van een leven lang ontwikkelen. Rekening houdend met de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Daarom bekijkt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren.

Vanaf de eerste aanvraagperiode op 1 maart 2022 hebben tienduizenden mensen een STAP-budget van € 1000 toegekend gekregen. De meest recente aanvraagperiode ging maandag 1 mei 2023 in. Voor dit tijdvak was 34 miljoen euro beschikbaar. Ruim 38.000 mensen dienden een aanvraag in.

Voor dit lopende jaar 2023 staan nog drie aanvraagperiodes gepland: 3 juli 2023, 4 september 2023 en 1 november 2023.