Concrete acties in 2023 voor de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland

In 2023 wordt een extra impuls gegeven aan de bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Zeeland. In 2021 maakten de gemeenten hierover al afspraken in het regioplan ‘Aanpak laaggeletterdheid Zeeland’. In de afgelopen periode zijn een aantal doelstellingen uit dat plan nog concreter gemaakt en in acties omgezet om in 2023 uit te voeren.

In Zeeland is er al veel georganiseerd om mensen te helpen bij het ontwikkelen van de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Zowel klassikale scholing als lossere vormen van leren zijn mogelijk. De taalhuizen en de daaraan verbonden taalvrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol.

Het lukt alleen nog niet altijd goed om bepaalde groepen Zeeuwen te bereiken. Vooral volwassenen met Nederlands als moedertaal, die scholing en begeleiding heel goed zouden kunnen gebruiken, weten de weg nog niet altijd te vinden. Dat is jammer, want om goed mee te kunnen doen in de samenleving zijn digitale vaardigheden en lezen, schrijven en rekenen steeds belangrijker.

Door een aantal concrete acties, die subregionaal of lokaal worden uitgevoerd, willen de Zeeuwse gemeenten meer mensen stimuleren om actief aan hun basisvaardigheden te werken. Dat krijgt onder andere vorm via een wervingscampagne die in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en de Zeeuwse bibliotheken wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het versterken van samenwerking om beperkt ontwikkelde basisvaardigheden beter te herkennen, en mensen goed door te verwijzen naar scholings- en begeleidingsaanbod. Daarbij gaat het om samenwerking met partijen buiten de gemeenten, zoals organisaties in de zorg en kinderopvang. Maar ook om versterking van samenwerking binnen gemeenten, bijvoorbeeld met dienstverleners die actief zijn op gebieden als schuldhulpverlening, inkomen en zorg.

Op basis van onderzoek is bekend dat ruim 35.000 Zeeuwse volwassenen de basisvaardigheden op genoemde gebieden onvoldoende beheerst. Met de extra acties die in 2023 uitgevoerd worden, willen de Zeeuwse gemeenten dat aantal verkleinen.