Zeeuwse arbeidsmarktregio voorloper met Meerjarenagenda
Zeeuwse arbeidsmarktregio voorloper met Meerjarenagenda

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Zeeuwse arbeidsmarktregio voorloper met Meerjarenagenda

Foto: Het akkoord over de Zeeuwse Meerjarenagenda in november 2021 met vlnr: Hendrik Jan van Arenthals (Scalda), Jan Heijstek (Zeeuwse Stichting Maatwerk), André van der Reest (Arbeidsmarktregio Zeeland) en Minouche den Doelder (VNO-NCW)

 

Arbeidsmarktregio Zeeland (ARZ) is al enige tijd voorloper als het aankomt op het werken met een Meerjarenagenda. Twee jaar geleden werd de Meerjarenagenda 2021-2025 vastgesteld.

Een effectieve houvast voor de richting in de komende jaren. ‘’Het is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel,’’ aldus regiocoördinator René Boone, die enkele jaren geleden het initiatief nam voor de Meerjarenagenda.

Die agenda kwam voort uit de behoefte aan duidelijkheid over welke plaats de Arbeidsmarktregio inneemt tussen alle partijen die een rol spelen op de arbeidsmarkt.

‘’Waar staan we?’’, ‘’Wat willen we?’’, ‘’Hoe willen we het?’’ en ‘’Van wie is de Arbeidsmarktregio?’’ waren de vragen die om een antwoord schreeuwden. Er ging aan het project een uitgebreide gespreksronde met partners vooraf. Die gesprekken leidden tot de eerste Meerjarenagenda.

Erasmus Universiteit
Trekker van dat project was Governeur, onderdeel van de Erasmus Universiteit, dat zich in opdracht van derden al eerder met arbeidsregio’s had beziggehouden. Halverwege 2021 leverde Governeur het project op. De Meerjarenagenda was een feit.

Een paar maanden later, in het najaar van 2021, stelde de Arbeidsmarktregio Zeeland vervolgens de eerste Uitvoeringsagenda vast. Ontleend aan de Meerjarenagenda.  Toen dat nog te veel een top-down-stuk bleek, konden partners in een najaarsoverleg van 2022 de onderwerpen pitchen die volgens hén aan de orde zouden moet komen.

Gepassioneerde pitches
Dat leidde tot ruim tien gepassioneerde pitches en een Uitvoeringsplan 2023 met zeventien projecten die allemaal op een A3-vel passen. Geen vuistdikke rapporten, maar een overzicht van projecten met:

  • Wat willen we?
  • Wat spreken we af?
  • Wie doen er mee?
  • Wie is de kartrekker?

Alle projecten behoren tot één van de drie vastgestelde hoofdthema’s. De Zeeuwse arbeidsmarkt moet veerkrachtig, inclusief en bovenregionaal zijn. De Meerjarenagenda is een ijkpunt om de juiste activiteiten te ondernemen en kansen zo goed mogelijk te benutten.

Het biedt een heldere kijk op de ontwikkelingen binnen de Zeeuwse arbeidsmarktregio. Alle partners hebben op ieder gewenst moment zicht op de lopende projecten en op de richting voor de komende jaren.

Kamerbrief
De Zeeuwse werkwijze is een voorbeeld voor andere Arbeidsmarktregio’s. Een kamerbrief over de uitbreiding van de arbeidsmarktstructuur ondersteunt die visie. Uit de kamerbrief blijkt dat alle 35 Arbeidsmarktregio’s met een Meerjarenagenda dienen te gaan werken. In Zeeland is dat al even het geval. Het is een werkwijze die nu ook landelijk navolging krijgt.