Statushouders en wethouders in gesprek over toeleiding naar de arbeidsmarkt

Op 16 juni vond een bestuurlijke bijeenkomst plaats met als thema ‘statushouders en de Zeeuwse arbeidsmarkt’. Statushouders en wethouders gingen met elkaar in gesprek over de inburgering, trainingen en werk. Afgelopen jaren hebben Zeeuwse gemeenten gezamenlijk gewerkt aan de invoering van de nieuwe Wet Inburgering en het project Nieuwe Zeeuwen. Beide projecten zijn recentelijk afgerond en hebben mooie resultaten opgeleverd.

Nu de projecten afgerond zijn, ontstaat de vraag op welke manier de gemeenten een vervolg geven aan deze projecten en aan de samenwerking die is ontstaan in de Leercirkel (samenwerking gemeenten rond project Nieuwe Zeeuwen) en de kerngroep Veranderopgave Inburgering. Om de successen en lessen uit de projecten Nieuwe Zeeuwen en Wet Inburgering niet verloren te laten gaan is de bijeenkomst georganiseerd. Met daarbij het verzoek vanuit de arbeidsmarktregio Zeeland om, in de bestuursperiode die voor ons ligt (2022-2026), voort te bouwen op de kennis die er is en de ontstane samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten.

Video | Bestuurlijke bijeenkomst ‘statushouders en de Zeeuwse arbeidsmarkt’

Onderstaande video geeft een impressie van de bijeenkomst en vat de resultaten samen van beide projecten. Ook delen wethouders, statushouders, trainers en andere betrokkenen hun visie en ervaringen tijdens de discussie.

 

 

Resultaten van de projecten in het kort:

Project Nieuwe Zeeuwen

 • 7 trainingen gegeven aan statushouders die bijdragen aan het versterken van de
  arbeidsmarktpositie en/of maatschappelijke participatie
 • Ruim 500 deelnemers hebben deelgenomen
 • Zeeuwse samenwerking door gezamenlijke inkoop van trainingen en kennisuitwisseling tussen de gemeenten in de Leercirkel
 • Positieve feedback van deelnemers en projectpartners 

De trainingen zijn voor 70% gefinancierd door AMIF en 30% door Zeeuwse gemeenten. Meer informatie over dit project vind je hier.

Nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022

 • Er zijn Zeeuwse afspraken gemaakt binnen de kaders van de Wet:
  • 1 maand ‘landen’ na huisvesting in de nieuwe woonplaats
  • 4 maanden onderdompeling in Nederlandse taal (naast empowerment, maatschappelijke begeleiding, financieel ontzorgen)
  • Combinatietrajecten inburgering & werk
  • Naast O-route: een speciale B.1 MBO-Entree route (naar voorbeeld van gemeente Amsterdam)
  • Kinderopvang, reiskosten/-afstanden, werkgeverskwesties mogen de inburgering en arbeidsparticipatie niet verhinderen
 • Kennisdeling in de Kerngroep Veranderopgave Inburgering: door inzet van werkgroepen vanuit verschillende gemeenten kon het werk verdeeld worden en er ontstond ruimte om kennis en lessen met elkaar te delen. Bijvoorbeeld over hoezeer psychische problemen door oorlogservaringen toetreding tot de arbeidsmarkt kunnen dwarsbomen.

Meer informatie over dit project vind je hier.

 

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Arbeidsmarktregio Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten. Wij bedanken AMIF, Divosa & Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inburgering), Scalda, PIBLW, VCA Nederland en Stichting Nieuwlander voor hun medewerking en bijdrage aan deze bijeenkomst.

Presentatie: Ramona van Zweden

Video: De Wilde Zeeuw Ontwerpers