Nieuws

Het onbenut arbeidspotentieel in Zeeland

Vaak klinkt de roep om het onbenut arbeidspotentieel beter te benutten om de krapte te bestrijden. Wie zijn dit dan en is dit dé oplossing?

Zeeuws Mobiliteitsteam: soms is één telefoontje genoeg voor een baan

Begeleiding naar werk is niet per definitie een langdurig traject. Dankzij korte lijntjes heeft het Zeeuws Mobiliteitsteam soms aan één tele

Europees geld biedt moeilijk lerende jongeren kansen op de arbeidsmarkt

Dankzij geld uit het Europees Sociaal Fonds kunnen praktijkopleidingen nazorg bieden aan jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt.

Groei werkgelegenheid Zeeland valt in 2024 stil

Door lagere economische groei en krapte op de arbeidsmarkt wordt hier en daar in 2024 zelfs banenkrimp verwacht.

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs zoeken elkaar op tijdens het Zeeuws Arbeidsmarktcongres

Ruim 180 Zeeuwen bezochten het Zeeuws Arbeidsmarktcongres, georganiseerd door VNO-NCW en Aan de slag in Zeeland.

Zeeuwse arbeidsmarktregio voorloper met Meerjarenagenda

Alle 35 Arbeidsmarktregio’s in Nederland moeten met een Meerjarenagenda gaan werken. Zeeland begon daar in 2021 mee en is voorloper.

24.000 mensen binnen het onbenut arbeidspotentieel

Meer inzicht in het onbenut arbeidspotentieel in Zeeland met de lancering van het dashboard 'Onbenut Arbeidspotentieel in Zeeland'.

Geen STAP-budget meer vanaf 1 januari 2024

Het kabinet bespaart met het afschaffen van het STAP-budget 330 miljoen euro per jaar. Minister Van Gennip zoekt naar een alternatief.

Het Zeeuwse Arbeidsmarktcongres: alles over werk (geven) in de provincie

16 mei: Inspiratiesessies, boeiende verhalen, workshops en interessante sprekers. Wat je moet weten over de krappe Zeeuwse arbeidsmarkt.

Trend: kunstmatige intelligentie in recruitment

In het jongste magazine van ArbeidsmarktInZicht worden trends gesignaleerd. Bijvoorbeeld voor de werving van personeel.

Infosessie over JTF & arbeidsmarkt

Op 13 april wordt een eenmalige informatiesessie over het Just Transition Fund (JTF) georganiseerd.

Zeeuwse arbeidsmarktregio: waar gaan we voor in 2023?

In de Meerjarenagenda is de koers van de Zeeuwse Arbeidsmarktregio vastgelegd. In de Uitvoeringsagenda staan de projecten voor komend jaar.

Zeeland krijgt een team dat zich richt op een Leven Lang Ontwikkelen

Binnen Zeeland is gestart met een gezamenlijk Zeeuws team voor ontwikkeling, bij- en omscholing. Dit in het kader van Leven Lang Ontwikkelen

Anders kijken naar werk: hoe je talent opnieuw benut

Door een Bedrijfs Inclusieve Arbeidsanalyse (BIA) kan elektro specialist Elektra 21 de capaciteiten van werknemers optimaal benutten.

‘Gun jezelf dat gesprek en klop aan bij het ZMT’

Namens het Zeeuws Mobiliteitsteam helpt Danielle van Iersel mensen met loopbaanvragen, het vinden van ander werk en duurzame inzetbaarheid.

Zoek en vind je nieuwe baan op de Banenmarkt

Donderdag 30 maart is er weer een Banenmarkt in Goes. Werkzoekenden kunnen in De Mythe in gesprek gaan met werkgevers.

Verkenning Energietransitie Zeeland

Wat betekent de energietransitie voor de Zeeuwse arbeidsmarkt van nu en die van de toekomst?

Lean methode combineren met anders kijken naar werk

Wat doe je als je afhankelijk bent van structurele subsidies en die subsidie stopt? Stichting Manteling kwam voor deze uitdaging te staan.

Concrete acties in 2023 voor de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland

In 2023 wordt een extra impuls gegeven aan de bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Zeeland.

Eén jaar na invoering van de nieuwe Wet Inburgering

De Wet Inburgering geeft gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in Nederland. Hoe is het eerste jaar gegaan?

Vanaf 2023 een Expat Center voor heel Zeeland

In het OZO van december 2022 is er groen licht gegeven voor de uitbreiding van het Expat Center naar heel Zeeland.

Kabinet slaat januaritijdvak voor STAP-budget over

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan.

Ter Weel heeft meer focus op zorg door anders te kijken naar werk

Als de hoge werkdruk en personeelstekort de kwaliteit van de zorg in het nauw drijven. Wat doe je dan? Ter Weel kijkt nu anders naar werk.

Bekijk het archief