Startbijeenkomst ‘Actieplan krapte op de arbeidsmarkt’

Vrijdag 15 juli vond een startbijeenkomst plaats over de aanpak van de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Vrijwel alle relevante partijen uit de arbeidsmarktregio Zeeland waren vertegenwoordigd. In de sfeervolle locatie ‘Landlust’ in Nieuwdorp gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over dit urgente en actuele thema. Na de lunch gingen ze uit elkaar met concrete afspraken over een Zeeuws actieplan.

Dichterbij dan je denkt

Peter Meulenberg van de Arbeidsmarktregio Zeeland gaf een korte toelichting op het thema en wat er landelijk en regionaal speelt. Uit de cijfers blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt landelijk, maar zeker ook in Zeeland een urgent vraagstuk is. Vandaar dat er landelijk een actieplan is opgesteld met de naam ‘Dichterbij dan je denkt’. Het Rijk roept ook de arbeidsmarktregio’s op om tot een regionaal actieplan te komen. Hiervoor is € 500.000 beschikbaar om in te zetten in 2022, met een uitloop naar 2023.

 

 

Inspirerende pitches van betrokken partners

De deelnemers hadden, namens hun organisatie, een pitch voorbereid waarin ze kort en krachtig hun ambities, doelen en bijdrage deelden voor het actieplan. Dit leverde een divers palet op van inspirerende visies en concepten tot hele concrete acties. Namens FNV werd de pitch zelfs muzikaal omlijst met de oproep ‘doe het samen’! Iedere bijdrage gaf weer gespreksstof voor de overige deelnemers. Een greep uit de ‘oogst’ van deze vruchtbare bijeenkomst:

  1. Herkenbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn centrale begrippen in het actieplan voor zowel werkgevers en werkzoekenden.
  2. We gaan voor onderlinge samenwerking waarin we uitgaan van ieders eigen kracht, identiteit en ondersteuning. Samenwerking omdat dat nodig is en niet omdat het opgelegd wordt of omdat er nu extra middelen beschikbaar zijn.
  3. Er komt een compact actieplan met een aantal Zeeuwsbrede acties die ook gezamenlijk gefinancierd worden.
  4. Daarnaast kunnen allerlei bestaande projecten en initiatieven in de regio’s een extra impuls krijgen.

In september wordt deze aanpak verder uitgewerkt en vastgelegd in een regionaal actieplan, zodat er zo snel mogelijk actie ondernomen kan worden om werkgevers en werkzoekenden dichterbij elkaar te brengen.