Vanaf 2023 een Expat Center voor heel Zeeland
Vanaf 2023 een Expat Center voor heel Zeeland

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Vanaf 2023 een Expat Center voor heel Zeeland

Deze maand is er in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) groen licht gegeven voor de uitbreiding van het Expat Center naar heel Zeeland. Eerder dit jaar waren de Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland benaderd voor deelname aan een Zeeuwsbreed Expat Center. In het OZO van december is de balans opgemaakt en waren er voldoende overheden overtuigd van de toegevoegde waarde van een Expat Center voor heel Zeeland.

Onmisbare schakel

In 2019 is het Expat Center, op vraag van de Economic Board Zeeland en het bedrijfsleven, opgestart onder Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een onmisbare schakel van informatie en advies voor internationals (kennis- en arbeidsmigranten). Op dit moment is het Expat Center gevestigd in Terneuzen en in verband met de uitbreiding zal er in 2023 een tweede locatie komen in Goes. 

Het Expat Center Zeeland biedt service én een warm welkom aan expats/internationals en bedrijven die internationals inhuren of met internationals samenwerken. Het doel is om expats te ondersteunen bij het komen werken en wonen in Zeeland en daarmee de economisch structuur van Zeeland te versterken.

“Met het besluit bevestigen de samenwerkende overheden in Zeeland dat het Expat Center een onmisbare essentiële voorziening is geworden.”
- Erik van Merrienboer, burgemeester van Terneuzen en namens Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

Financiële ondersteuning

Het Expat Center wordt financieel ondersteund door gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Schouwen-Duivenland, Sluis, Terneuzen en Vlissingen en door de Arbeidsmarktregio Zeeland en de Provincie Zeeland. Vanuit het Expat Center Zeeland zullen er op verzoek bij de deelnemende gemeenten spreekuren op locatie worden verzorgd.

“Met de uitbreiding van het Expat Center komt een concrete (deel)oplossing beschikbaar om bij te dragen aan het enorme personeelstekort in vrijwel alle sectoren.”
- André van der Reest – Wethouder gemeente Goes (centrumgemeente Arbeidsmarktregio Zeeland) en Voorzitter Zeeuwse Werkkamer

Brede doelgroep

Expat Center Zeeland richt zich op internationale werkgevers, kennismigranten, arbeidsmigranten, internationale studenten die voor Zeeland kiezen, oriëntatie/zoekjaar hoog opgeleiden, start up entrepreneurs en niet-EU stagiaires. Voor grensoverschrijdend werken is het GrensInformatiePunt Scheldemond in het Expat Center geïntegreerd.

Normaal gesproken richten Expat Centers zich op kennismigranten/internationals afwijkend daarvan richt het Expat Center Zeeland zich ook nadrukkelijk op de arbeidsmigranten in Zeeland.

“Het aantal internationale werknemers in Zeeland blijft stijgen, mede als gevolg van de zeer krappe arbeidsmarkt. Zij werken in verschillende sectoren zoals de industrie, zorg en logistiek, verspreid over heel Zeeland. De dienstverlening van het Expat Center is daarom cruciaal voor werkgevers en voor de Zeeuwse economie en heeft dan ook onze volledige steun”
- Erik van Oosten, regiomanager werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland

Eind 2019 waren er 14.055 geregistreerde internationale werknemers in Zeeland. Er zijn ook mensen die zich niet laten registreren, dus het aantal zal waarschijnlijk nog hoger zijn. Ondertussen zijn internationals al ruim 7% van de Zeeuwse beroepsbevolking.

Platform voor informatie, educatie en cultuur

In 2020 heeft het Expat Center Zeeland het ‘International Zeeland Newcomers Center’ voor Zeeland gelanceerd. Een platform van en voor internationals dat gericht is op het organiseren van events waarbij informatie, educatie en cultuur centraal staan. Voor partners die mee verhuizen en op zoek zijn naar een baan hebben we in samenwerking met een van onze partners ‘Het Spousal Support Program’ opgezet. Dit programma helpt partners van internationals om de Nederlandse arbeidsmarkt te leren kennen en cv’s hierop te laten aansluiten. 

Het aantrekken van internationaal talent wordt sinds kort landelijk gepromoot via het platform https://www.welcome-to-nl.nl/. Vanuit dit platform wordt er onder andere doorverwezen naar Expat Center Zeeland.

Meer informatie over het Expat Center Zeeland is te vinden op de website: www.expatcenterzeeland.com