Digitaal platform
Digitaal platform

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Digitaal platform

Werkterrein: Zeeland
Start: mei 2024
Einde: Doorlopend

Doelstelling

Een website voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers in Zeeland. Het nieuwe platform zal informatie bieden over het aanbod van diensten in Zeeland en geeft antwoord op alle vragen over werken en leren. Voor samenwerkingspartners van Aan de slag in Zeeland biedt het platform informatie over de arbeidsmarkt, projecten en ontwikkelingen in Zeeland.

Opzet

In oktober 2022 publiceerde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de brief ‘Uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur’. In die brief schreef de minister namens het toen nog missionaire kabinet Rutte IV over haar plannen voor het meer toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt dienstverlening. Vindbaarheid en toegankelijkheid van dienstverlening zijn hierbij belangrijk.

Na het verschijnen van deze brief
heeft de Zeeuwse Werkkamer gevraagd om de dienstverlening in de arbeidsmarktregio Zeeland te onderzoeken. Dat onderzoek werd in het voorjaar van 2023 uitgevoerd. Na het verschijnen van het eindrapport van het onderzoek is er onder andere besloten een digitaal platform voor Zeeland te ontwikkelen.

Projectpartners

Gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, sociale werkbedrijven, Provincie Zeeland, vakbonden, VNO-NCW Brabant Zeeland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Financiën

Het totale reeds beschikbare budget is € 180.000,-. Eenmalige kosten voor ontwikkeling en externe inhuur komen ten laste van middelen uit het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’. 

Laatste stand van zaken

Op 14 juli 2023 heeft de Zeeuwse Werkkamer nogmaals bestuurlijk ingestemd met de ontwikkeling van het digitale platform. Op 21 september is de startnotitie besproken en vastgesteld in de ZWK. In 2023 is er aan basis gelegd voor het uitwerken en ontwikkelen van het digitale platform. Het platform zal eind 2024 online gaan.

Het project is opgedeeld in een aantal bouwstenen: concept, (online) dienstverlening, technische/functionele uitwerking, content creatie, teksten en lancering, interne communicatie, marketing en promotie en onderhoud.

Projectleiding

Nicky Leemreijze

Nicky Leemreijze

n.leemreijze@goes.nl

Contactpersoon

Clarissa Geelhoed

Clarissa Geelhoed

c.geelhoed@goes.nl