Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De gemeente voert deze wet uit, zorgt voor begeleiding naar regulier werk en geeft een uitkering als dat nodig is.

Voor mensen met een vast dienstverband bij een van vier Zeeuwse sociale werkbedrijven is er per 2015 in principe niets veranderd; zij houden hun baan en hun salaris. Mensen die eind 2014 nog op de wachtlijst stonden, vallen - net als de nieuwe instroom per 1 januari 2015 - onder de Participatiewet. Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar aangewezen is op ondersteuning, komt onder de Participatiewet te vallen.