Participatiewet
Participatiewet

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De gemeente voert deze wet uit, zorgt voor begeleiding naar regulier werk en geeft een uitkering als dat nodig is.