Nieuws

Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie

Vanaf 1 juli 2021 vallen werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen ondereen cao, de ‘Cao Aan de Slag’.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 opengesteld

Vanaf 15 februari 2021 12:00 uur kunnen MKB-ondernemers een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal 2021.

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Gestart met gesprekken om samen te komen tot een meerjarenagenda

De afgelopen jaren zijn landelijk in toenemende mate taken aan de arbeidsmarktregio’s toebedeeld, vanuit de constatering dat het efficiënter

Zeeuws Mobiliteitsteam en Leven Lang Ontwikkelen

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus staat de economie in brand, dat geldt ook voor Zeeland. Een provincie die al te kampen heeft

Steun- en herstelpakket wordt uitgebreid

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Lees hier wat dit voor gevolgen heeft voor de TVL, de NOW en de Tozo.

Nieuwe cijfers NOW 3.0 bekend

Helft toekenningen NOW naar horeca en detailhandel

Regionale mobiliteitsteams

Intentieverklaring aanpak mobiliteitsteams getekend

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Gratis ontwikkeladvies en online scholing

Gratis ontwikkeladvies en online scholing

Nieuwsbrief Aan de slag in Zeeland

In de nieuwsbrief onder andere een sfeerimpressie van het eerste themaoverleg Arbeidsmarkt, informatie over de versterking van de samenwerki

Hybride Techniekopleiders

In Nederland is er een oplopend tekort aan leraren in de bètatechniek, terwijl de werkgelegenheid in de techniekbranche juist groot is.

Een warm welkom voor expats in Zeeland

Op initiatief van het bedrijfsleven en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten is het Expat Center Zeeland vanaf september 2019 operationeel in Zeeuws-V

Nieuwe bijlage over privacy en Wet banenafspraak

Er is een bijlage verschenen - aanvullend op het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020) - over de priva

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Gisteren is er een update van de Coronamonitor Zeeland gepubliceerd. Ook vanuit Aan de slag in Zeeland zijn er weer relevante ontwikkelingen

Nieuwe doelstellingen Banenafspraak voor Zeeland per 2021

De landelijke Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de banenafspraak per regio tot en met 2022 vastgesteld.

Publicatie Regio in Beeld 2020 Zeeland door UWV

Het UWV publiceerde 29 oktober jl. ‘Regio in Beeld 2020’. De rapportage geeft inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkg

Nieuwste cijfers banenafspraak in Zeeland: plus 63 banen

Deze week verscheen de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal van 2020.

NOW 3: voorwaarden en wijzigingen bekend

In augustus heeft het kabinet bekend gemaakt dat de tijdelijke Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober wordt verlengd

Nieuwe bijlage over privacy en Wet banenafspraak

Er is een bijlage verschenen over de privacyregels die gelden voor het invullen van de banenafspraak en het toekennen van voorzieningen.

NOW 3: voorwaarden en wijzigingen bekend

In augustus heeft het kabinet bekend gemaakt dat de tijdelijke Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober wordt verlengd

Vermogenstoets Tozo uitgesteld2

De toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) wordt niet per 1 oktober 2020 maar per 1 april 2021 toegevoegd aan de Tijdeli

Ambities arbeidsmarktregio Zeeland: hoe verder in het coronatijdperk?

De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland

NL Leert Door: maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. 

Regeling Tozo voor zzp'ers verlengd tot juli volgend jaar

Het kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.

Project Nieuwe Zeeuwen: zeven trainingen voor statushouders

Deze maand gaan verspreid over Zeeland zeven educatieve activiteiten voor statushouders van start. Bijna zeshonderd deelnemers, vooral afkom

Arbeidsmarktregio voert twee Zeeuwsbrede projecten uit in nieuwe Regiodeal

In een nieuwe serie Regiodeals heeft het Rijk ook Zeeland weer een plek gegeven. Deze Regiodeal is op 13 juli door minister Schouten bekrach