Nieuws

Aan de slag met… Lia Spruit

In gesprek met Lia Spruit van WSP Oosterschelderegio over de arbeidsmarkt, haar functie en haar prepensioen.

Anders kijken naar werk, hoe doe je dat?

Het is een uitspraak die je tegenwoordig vaak hoort als het gaat over de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Anders kijke

Human Capital Agenda subsidieregeling geopend!

De Human Capital Agenda subsidieregeling is bedoeld voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de ar

Eindstand Tozo in beeld voor Zeeland

Overzicht van het aantal aanvragen en toekenningen van Tozo in Zeeland.

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Wilt u (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Maak als werkgever op financiële ondersteuning van de nie

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Lees hier het succesverhaal van Jobhunter Maltie Ritoe en haar kandidaat die na jaren uitkering nu weer vol vertrouwen aan het werk is.

Participatielab Zeeland

De doelstelling van het Participatielab is om het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen.

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 zal worden afgerond.

Aandeel internationale werknemers Zeeuwse arbeidsmarkt neemt toe

Het aantal internationale werknemers in Zeeland is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Benieuwd naar de jobhunters en jobcoaches?

Team van jobhunters en jobcoaches vormt brug tussen werkgevers en werkzoekend.

Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel.

Post-corona versnellingsplan Zeeland

Het post-corona versnellingsplan is tot stand gekomen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie waarin de Provincie, gemeenten en het bedrij

Bekijk het archief