Lees voor

ZSM naar werk 23-25

Werkterrein: Zeeland, VSO en PrO
Start: 1 augustus 2023
Einde: 31 juli 2025

Doelstelling

Begeleiden van leerlingen uit het Zeeuwse voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) naar werk of een vervolgopleiding.

Opzet

Met dit ESF-project zetten de VSO/Pro-scholen in Zeeland zich, samen met gemeenten (WSP en RMC) en UWV, in om kwetsbare jongeren hun weg richting de arbeidsmarkt te helpen vinden. Onder andere werken zij samen om jongeren naar werk of vervolgonderwijs te begeleiden en te zorgen voor passende nazorg.

Met de regionale ketenpartners wordt een vergaande samenwerking met het bedrijfsleven opgezet, waarbij het essentieel is dat er voldoende begeleiding is voor zowel de jongere als de werkgever. In samenspraak met de werkgevers wordt er aansluiting met het praktijkleren gezocht.

Praktijkleren is goed toepasbaar voor schoolverlaters om daarbij de overgang naar werk te bevorderen door hen praktijkverklaringen te laten behalen waarmee zij hun competenties aantonen.

De arbeidsmarktregio Zeeland is verantwoordelijk voor de projectaanvraag en de financiële verantwoording van de subsidie. In de uitvoering daarvan wordt nauw samengewerkt met de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM), een samenwerkingsverband waarbij alle Zeeuwse VSO- en PrO-scholen zijn aangesloten.

 

Projectpartners

De VSO- en PrO-scholen in Zeeland, verenigd in ZSM.

Financiën

Projectkosten: 1.553.930

ESF-subsidie: 497.487

Deelnemers beoogd:  514

Laatste stand van zaken

Het project is momenteel in uitvoering.

 

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl

Contactpersoon

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl