Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches
Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches

Werkterrein: Zeeland
Start: 2021
Einde: 2023

Doelstelling

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam (minimaal 6 maanden) plaatsen bij werkgevers in een betaalde baan.

Opzet

Het Zeeuws Team is een samenwerking tussen gemeenten en het UWV en zal bestaan uit 4 ervaren adviseurs/jobhunters. Het team richt zich voor heel Zeeland op het zichtbaar maken van Zeeuwse projecten/samenwerkingsvormen binnen de eigen uitvoeringsorganisaties, het uitwisselen van benodigde kennis en expertise, het vormgeven van de samenwerking met het Landelijk Werkgeversservicepunt, uitvoering te geven aan de SROI opdrachten vanuit de Provincie, het Waterschap en Rijkswaterstaat en het jobhunten voor het Zeeuwse Mobiliteitsteam.

Er wordt tevens invulling gegeven aan de doelstellingen die in de bestuursopdracht ‘Versterken werkgeversdienstverlening’ zijn opgenomen.

De coördinatoren van de vier werkgeversservicepunten in de regio vormen de regiegroep die verantwoordelijk is voor de verdeling van activiteiten binnen het team. Eén van de coördinatoren fungeert als het vaste aanspreekpunt. Benadering vanuit het Zeeuws Team gebeurt onder de vlag van de arbeidsmarktregio|Aan de slag in Zeeland.

 

 

Projectpartners

Gemeenten (vanuit de 3 subregionale werkgeversservicepunten) en UWV.

Financiën

De totale kosten zijn begroot op € 1.026.300.

Het project is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'

Laatste stand van zaken

Per 1 januari 2021 is het team van start gegaan. Inmiddels zijn er een paar honderd werkzoekenden aan een baan geholpen.
Benieuwd naar succesverhalen? Lees ze hier.

Projectleiding

Ronald de Back

Ronald de Back

Subregio Zeeuws-Vlaanderen
r.de.back@wspzvl.nl