Lees voor

Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches

Werkterrein: Zeeland
Start: 2021
Einde: 2023

Doelstelling

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam (minimaal 6 maanden) plaatsen bij werkgevers in een betaalde baan.

Opzet

Het Zeeuws Team is een samenwerking tussen gemeenten en het UWV en zal bestaan uit 4 ervaren jobhunters en 3 ervaren jobcoaches. Tot de doelgroep behoren werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelf in staat zijn een betaalde baan te vinden. Het team gaat voor heel Zeeland bemiddelen naar werk, wat voorheen subregionaal gebeurde. Dit initiatief is een mooie stap in de Zeeuwse samenwerking en wordt tevens invulling gegeven aan de doelstellingen die in de bestuursopdracht ‘Versterken werkgeversdienstverlening’ zijn opgenomen. De coördinatoren van de vier werkgeversservicepunten in de regio vormen de regiegroep welke verantwoordelijk is voor de verdeling van activiteiten binnen het team. Eén van de coördinatoren fungeert als het vaste aanspreekpunt. Werkzoekenden die klaar zijn om bemiddeld te worden naar een betaalde baan, worden op basis van geografische spreiding onder de jobhunters verdeeld. Benadering vanuit het Zeeuws Team gebeurt onder de vlag van de arbeidsmarktregio|Aan de slag in Zeeland.

Projectpartners

Gemeenten (vanuit de 3 subregionale werkgeversservicepunten) en UWV.

Financiën

De totale kosten zijn begroot op € 1.026.300.

Het project is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'

Laatste stand van zaken

Per 1 januari 2021 is het team van start gegaan. Inmiddels zijn er 203 (begin november) werkzoekenden aan een baan geholpen.
Benieuwd naar succesverhalen? Lees ze hier.


Wilt u in contact komen met het Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches, neem dan contact op met Ronald de Back.
E-mail aders: zeeuwsteam@aandeslaginzeeland.nl 
Telefoonnummer: 06-51441500

Projectleiding

Ronald de Back

Ronald de Back

Subregio Zeeuws-Vlaanderen
r.de.back@wspzvl.nl

Contactpersoon

Peter Meulenberg

Peter Meulenberg

p.meulenberg@goes.nl