Zeeuws Mobiliteitsteam
Zeeuws Mobiliteitsteam

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Zeeuws Mobiliteitsteam

Werkterrein: Zeeland
Start: 19 juli 2021
Einde: doorlopend

Doelstelling

De Regionale Mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het doel is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren door dienstverlening te bieden die nodig is voor de overgang naar nieuw werk.

Opzet

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is opgericht als gevolg van een landelijke intentieverklaring uit november 2020, in het kader van crisisdienstverlening. Dat volgde op de coronacrisis en de gevolgen ervan op de arbeidsmarkt. Inmiddels is er sprake van "aanvullende dienstverlening".

De betrokken partijen zijn: de ministeries van SZW en OCW, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV, VCP, UWV, VNG, Divosa, MBO en SBB. De intentieverklaring vereist de oprichting van een mobiliteitsteam per arbeidsmarktregio. Aan de slag in Zeeland heeft dit opgepakt, en binnen korte tijd is er overeenstemming bereikt in de Zeeuwse Werkkamer. Het uitgangspunt is dat alle betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid deelnemen, waarbij elke partij bijdraagt vanuit zijn eigen expertise.  Download hier het plan van aanpak.

Het Zeeuws Mobiliteitsteam biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers bij "van werk naar werk"-vraagstukken. Daarnaast kan elke werkzoekende, met of zonder uitkering, gebruikmaken van de aanvullende dienstverlening. Hierbij is de uitkeringspositie niet langer doorslaggevend, maar wordt gekeken naar wat nodig is om een persoon aan het werk te krijgen of te houden.

 

Projectpartners

De 13 Zeeuwse gemeenten, UWV, onderwijs, VNO-NCW, FNV, CNV en SBB.

Financiën

Per 15 december 2022 is de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 verlengd. In de regeling zijn de beschikbare budgetten voor 2023 per arbeidsmarktregio opgenomen.

Het plan van aanpak is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.

Laatste stand van zaken

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is operationeel sinds 19 juli 2021. De begroting 2023 is op 12 juni goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op deze website is meer informatie te vinden over de dienstverlening van het ZMT:

Informatie voor werkzoekenden

Op deze website is meer informatie te vinden over de dienstverlening van het ZMT:

Informatie voor werkzoekenden

Informatie voor werkgevers


Direct contact opnemen? Dat kan!
Telefoonnummer: 06-29328871
Email: mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl 

Deelprojecten

Een ander project in het verlengde van het het Zeeuws Mobiliteitsteam is een Leven Lang Ontwikkelen.

Projectleiding

Michel Driessen

Michel Driessen

m.driessen@goes.nl

Contactpersoon

Clarissa Geelhoed

Clarissa Geelhoed

c.geelhoed@goes.nl