Zeeuwen financieel gezond 23-25
Zeeuwen financieel gezond 23-25

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Zeeuwen financieel gezond 23-25

Werkterrein: Zeeland
Start: 1 november 2023
Einde: 31 oktober 2025

Doelstelling

Met dit ESF-project wordt bijgedragen aan het zo veel mogelijk beperken van problematische schulden van inwoners van Zeeland.

Deelnemers beoogd: 450

Opzet

Het hebben van problematische schulden heeft negatieve invloed op diverse leefgebieden. Een slechte gezondheid en sociaal isolement zijn vaak (in wisselende oorzakelijke relaties) nauw verbonden met schuldenproblematiek. Ook hebben kinderen die opgroeien in huishoudens met problematische schulden minder ontwikkelkansen dan leeftijdsgenoten die opgroeien in huishoudens die financieel op orde zijn. Toekomstige problemen worden door schuldenproblematiek dan al op jonge leeftijd geboren.

Met dit ESF-project wordt bijgedragen aan het zo veel mogelijk beperken van problematische schulden van inwoners van Zeeland. Er wordt door de Zeeuwse gemeenten zowel ondersteuning geboden bij het terugdringen van problematische schulden als bij het voorkomen ervan. Dat gebeurt door het bieden van individuele hulp en begeleiding. Door ook in te zetten op voorlichting en vroegsignalering wordt getracht het ontstaan van problematische schulden zo veel mogelijk voor te zijn.

Projectpartners

Gemeente Terneuzen, Orionis Walcheren, GR De Bevelanden

Financiën

Projectkosten: € 1.071.914

ESF Subsidie: € 290.201

Laatste stand van zaken

Project in uitvoering

 

 

 

Contactpersoon

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl