Van school naar duurzaam werk
Van school naar duurzaam werk

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Van school naar duurzaam werk

Werkterrein: Zeeland
Start: April 2024
Einde: Augustus 2025

Doelstelling

Met het wetsvoorstel ‘Wet van school naar duurzaam werk’, wil de regering kansen vergroten voor jongeren tot 27 jaar met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt. Door een betere begeleiding bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk. Doorstroompunten (in Zeeland is dit RBL Zeeland), de contactschool en centrumgemeente moeten een regionaal programma maken en gezamenlijk uitvoeren, om jongeren met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt intensievere begeleiding te bieden in de overgang van school naar werk.

Opzet

In voorbereiding op de nieuwe wet is de bestaande projectgroep voortijdig schoolverlaten (VSV) uitgebreid met 2 vertegenwoordigers uit de Arbeidsmarktregio. De projectgroep is gestart met het in beeld brengen van de huidige infrastructuur rondom jongeren, onderwijs en arbeidstoeleiding (voorbereiding op de arbeidsmarkt). Er komt een regionale analyse, uitgevoerd onder begeleiding van Economisch Adviesbureau LPBL. De regionale analyse is de basis voor het regionaal programma. De nieuwe wet en het regionaal programma gaan in op 1 augustus 2025.

Projectpartners

Contactschool Scalda, de RBL’s/doorstroompunten van Oosterschelderegio, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, contactgemeenten Middelburg, Goes, Terneuzen en centrumgemeente Goes. In nauw contact met de overige gemeenten, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs en VSO-Pro (samenwerking tussen Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs).

 

Contactpersoon

Christie Steenbakker

Christie Steenbakker

c.steenbakker@goes.nl