Lees voor

UWV | Eures Crossborder dienstverlening

Werkterrein: De grenstreek Zeeland/Noord Brabant en de Vlaamse provincies Antwerpen en Oost- en West Vlaanderen.
Start: 1994
Einde: structurele dienstverlening

Doelstelling

De doelstelling van UWV | Eures is tweeledig, namelijk het bemiddelen van werkzoekenden naar een baan over de grens met België of elders in Europa en het ondersteunen van werkgevers bij het werven van personeel uit België of elders uit Europa.  

Opzet

In de grensregio’s heeft UWV | Eures speciale Crossborder teams ingericht. Dat zijn teams die zich richten op grensoverschrijdende arbeidsmarktkansen voor zowel werkgevers als werknemers in de grensstreek. Het team West-Brabant/Zeeland is zo’n Crossborder team. Door middel van een full-servicepakket (1e en 2e lijns informatie & advies, maar ook bemiddeling) stimuleert UWV |Eures arbeidsmobiliteit in de grensstreek. Werkgevers, werkzoekenden en studenten die personeel, werk of een stageplek zoeken over de grens kunnen terecht met vragen en advies over grensoverschrijdende arbeid.  Bovendien worden ze actief ondersteund bij het vinden van een baan of het werven personeel.

Deelprojecten

Eures Scheldemond is een netwerkorganisatie, met Vlaams- en Nederlandse publieke- en private partners. De organisatie richt zich op het stimuleren van arbeidsmobiliteit in de grensstreek. Werkgevers, werkzoekenden, werkenden en studenten die werk zoeken over de grens kunnen bij Eures Scheldemond terecht met allerlei vragen over grensoverschrijdende arbeid.

Contactpersoon: Sarah O’Brien  werkenoverdegrens@uwv.nl

Projectpartners

UWV en VDAB

Financiën

Structurele financiering vanuit het ministerie van SZW.

Laatste stand van zaken

UWV | Eures is 24/7 bereikbaar via werkenoverdegrens@uwv.nl.

Projectleiding

Rutger Punt

Rutger Punt

UWV Werkbedrijf Zeeland
rutger.punt@uwv.nl

Contactpersoon

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

s.de.weerdt@goes.nl