Statushouders aan het werk
Statushouders aan het werk

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Statushouders aan het werk

Werkterrein: Zeeland
Start: Doorlopend
Einde:

Doelstelling

Gemeenten hebben de wettelijke taak elk jaar een aantal statushouders te huisvesten. Voor deze mensen is het belangrijk zo snel mogelijk in te burgeren en deel te nemen in de maatschappij. Onderdeel hiervan is het doen van betaald werk of het volgen van een opleiding. Aan de slag in Zeeland heeft een coördinerende rol in het verbeteren en begeleiden van deze doelgroep naar werk en opleiding.
Het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’ van het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft als doel om de doelgroep statushouders en andere kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen om kansen op de arbeidsmarkt te benutten. Hierbij kun je denken aan meer (start)banen en leerwerktrajecten/duale trajecten waarin (vak)taal, werk en opleiding gecombineerd worden, mogelijkheden van Praktijkleren in het mbo, waarbij soms passende functies gecreëerd worden (jobcarving), en het verbeteren en meer inzetten van jobcoaching voor statushouders.

Opzet

In Zeeland is er een Kerngroep Inburgering en Integratie actief met professionals uit het werkveld die op vaste momenten bij elkaar komen. Daarnaast is er de Zeeuwse Community of Practice (door Divosa ondersteund) die zich richt op het toegankelijk maken van gezondheidszorg voor inburgeraars.
Voor het begeleiden en bemiddelen van statushouders naar betaald werk is specialistische kennis nodig, daarover wisselen de professionals in de werkgroep onder meer hun ervaringen uit.

Projectpartners

Alle Zeeuwse gemeenten

Contactpersoon

Christie Steenbakker

Christie Steenbakker

c.steenbakker@goes.nl