Social Return On Investment
Social Return On Investment

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Social Return on Investment

Werkterrein: Zeeland
Start: 2019
Einde: doorlopend

Doelstelling

Social Return On Investment (SROI) bij aanbestedingen is bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Overheden vragen bij overheidsopdrachten (inkopen en aanbestedingen) aan hun opdrachtnemer(s) om deze personen een (ontwikkel-)kans of werkplek binnen hun eigen organisatie te geven zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren. Een vooraf bepaald percentage van de totale opdrachtsom dient hier dan aan besteed te worden.

Opzet

Social Return on Investment (SROI) wordt door steeds meer overheden toegepast in grote aanbestedingen. In Zeeland is na een onderzoek van adviesbureau Interpactum in 2019 besloten om in te zetten op het versterken van de samenwerking op het gebied van SROI. Er is hiervoor een gezamenlijk beleid ontwikkeld dat gemeenten kunnen hanteren bij het uitvoeren van SROI. In 2022 is dit beleid herijkt en zijn met name de te hanteren bedragen per SROI-traject aangepast. Een overzicht hiervan is te vinden in het bestand "Bouwblokken Zeeuws Social Return beleid". Dit overzicht geldt als leidraad maar is nog niet door alle gemeenten overgenomen in het inkoopbeleid. Wel vindt er onderling kennisuitwisseling en samenwerking plaats voor het invullen van SROI-verplichtingen.

Projectpartners

De Zeeuwse Werkgevers Servicepunten (WSP’s) kunnen werkgevers en overheden adviseren en begeleiden bij de invulling van SROI en bij het beantwoorden van vragen over dit onderwerp. Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de vier WSP’s of neem direct contact op met Ronald de Back, coördinator SROI namens de WSP’s: r.de.back@wspzvl.nl

Deel project

Voor SROI projecten van Rijkswaterstaat in Zeeland, is via een memorandum van overeenstemming vastgelegd dat de Groeituin RWS gebruik kan maken van de kennis en expertise van de WSP’s in Zeeland.
https://www.aandeslaginzeeland.nl/actueel/rijkswaterstaat-werkt-samen-met-arbeidsmarktregio.html

Contactpersoon

Christie Steenbakker

Christie Steenbakker

c.steenbakker@goes.nl