Lees voor

Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Werkterrein: Landelijk
Start: 2017
Einde: Niet bepaald

Doelstelling

Optimaliseren werkgeversdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio’s.

Opzet

Het Schakelpunt helpt werkgevers die mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak werk willen bieden, bij het maken van regio-overstijgende afspraken met gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s. Het Schakelpunt brengt landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s met elkaar in contact en ondersteunt in het ontwerpen van arrangementen. De dienstverlening is gericht op werkgevers met vestigingen in vier of meer arbeidsregio’s met een zekere omvang en variëteit aan betaalde duurzame banen voor kandidaten die tot de doelgroepen behoren.

Projectpartners

Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, het Landelijke Werkgeversservicepunt UWV en de vier Zeeuwse Werkgeversservicepunten.

Financiën

Dit initiatief wordt nagenoeg geheel gefinancierd met Rijksmiddelen.

Voor actuele informatie kunt u terecht op de website van de Programmaraad.

Contactpersoon

Ronald de Back

Ronald de Back

Subregio Zeeuws-Vlaanderen
r.de.back@wspzvl.nl