Lees voor

Landelijk Werkgeversservicepunt (LWSP)

Werkterrein: Landelijk
Start: 2017
Einde: Niet bepaald

Doelstelling

Optimaliseren werkgeversdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio’s.

Opzet

Het Landelijk Werkgeversservicepunt (LWSP) gemeenten helpt werkgevers die mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak werk willen bieden, bij het maken van regio-overstijgende afspraken met gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s. Het LWSP brengt landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s met elkaar in contact en ondersteunt in het ontwerpen van arrangementen. De dienstverlening is gericht op werkgevers met vestigingen in vier of meer arbeidsregio’s met een zekere omvang en variëteit aan betaalde duurzame banen voor kandidaten die tot de doelgroepen behoren.

Het Zeeuwse team jobhunters is het aanspreekpunt voor het LWSP en de werkgevers waarmee de landelijke arrangementen zijn afgesloten.

Projectpartners

Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, het Landelijke Werkgeversservicepunt UWV en de vier Zeeuwse Werkgeversservicepunten.

Financiën

Dit initiatief wordt nagenoeg geheel gefinancierd met Rijksmiddelen.

Voor actuele informatie kunt u terecht op de website van de Programmaraad.

Contactpersoon

Ronald de Back

Ronald de Back

Subregio Zeeuws-Vlaanderen
r.de.back@wspzvl.nl