Lees voor

Participatielab Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: 2019
Einde: Doorlopend

Doelstelling


De doelstelling van het Participatielab is om het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen door werknemers zonder (start)kwalificatie te kwalificeren en te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

 

Opzet

De afgelopen jaren is het concept van het Participatielab ontwikkeld en uitgevoerd, hiervoor is samenwerking gezocht tussen gemeenten, Scalda en het bedrijfsleven. Het concept blijkt succesvol te zijn. Het laatste jaar is geconstateerd dat de doelgroep uitbreidt, wat een intensievere manier van coaching en begeleiding vraagt. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen en de leerroute Zeeuwsbreed aan te kunnen bieden, wordt het lab uitgebreid.  

Het streven is dat Participatielab Zeeland in 2024 een duurzaam Zeeuws publiek-privaat samenwerkingsverband is waarin een nieuwe geïntegreerde werkwijze door de Zeeuwse ontwikkelbedrijven Orionis Walcheren, De Zuidhoek, Dethon en De Betho, gemeenten en mbo-onderwijsinstellingen is ontwikkeld en waarbij organisaties zich hebben aangesloten. Op deze manier kunnen krachten worden gebundeld om arbeidsparticipatie van de genoemde doelgroep te realiseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de Participatielab routes of ben je werkgever en wil je, vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, een bijdrage leveren door een leerwerkplek aan te bieden? Neem contact op met de coördinator Participatielab:

Marty Meijer
E: mmeijer3@scalda.nl
T: 06 52 38 41 62

Of kijk op de website van Scalda voor meer informatie.

Projectpartners

Orionis Walcheren, De Zuidhoek, Dethon, De Betho, Scalda

Financiën

Door het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is voor de periode 2019 t/m 2023 een projectsubsidie beschikbaar gesteld om de nodige investeringen te kunnen doen voor organisatie, afstemming, ontwikkeling, apparatuur, professionalisering etc.
Vanuit arbeidsmarktregionale middelen is € 121.500 beschikbaar gesteld om een doorontwikkeling van een verbrede doelgroep en de opstart van een Participatielab in de Bevelanden mogelijk te maken.

Laatste stand van zaken

Tot nu toe zijn ca. 100 personen opgeleid vanuit het Participatielab. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de start van een Participatielab in de Bevelanden.

Contactpersoon

Marty Meijer

Marty Meijer

mmeijer3@scalda.nl