Lees voor

Leven Lang Ontwikkelen

Werkterrein: Zeeland
Start: maart 2021
Einde: maart 2022

Doelstelling

Structureel versterken en verbinden van het onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland.

Opzet

Binnen arbeidsmarktregio Zeeland is behoefte aan het structureel versterken en verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt. Mogelijkheden worden gezien in het ontwikkelen van een Zeeuwse ‘menukaart’ waarin zowel scholingsaanbod (zowel het publiek als privaat) als ondersteuningsmogelijkheden van gemeenten en UWV worden opgenomen. Het idee is dat met behulp van de menukaart de vraag naar om-, bij- en nascholing van passend antwoord te voorzien en hiermee goede matches op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Deze tool kan tevens worden ingezet door het Zeeuws mobiliteitsteam. Een kwartiermaker gaat zich bezig houden met de ontwikkeling van de menukaart. Daarnaast zal er voor de langere termijn een Zeeuwse scope worden uitgewerkt om op basis daarvan een duurzame structuur in het kader van Leven Lang Ontwikkelen* neer te kunnen zetten.

*Leven Lang Ontwikkelen is een initiatief van de Rijksoverheid en staat in het teken van het stimuleren van mensen om zichzelf te blijven ontwikkelen met als doel goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt

Projectpartners

De dertien gemeenten, UWV, werk(gevers)servicepunten, Scalda (namens onderwijs), Provincie Zeeland en HR Netwerk Zeeland.

Financiën

De ontwikkeling van de menukaart en uitwerking van een Zeeuwse scope worden mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland. Op 7 juli 2021 heeft de Provincie Zeeland € 46.400 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project van 1 maart tot en met 31 december 2022.

Laatste stand van zaken

Per 1 maart 2021 is Eva Jeremiasse (EVA Projecten & Advies) gestart als kwartiermaker binnen de arbeidsmarktregio Zeeland. De eerste versie van de menukaart is gereed. Deze wordt momenteel doorontwikkeld in een Zeeuwse werkwijze, met als doel zoveel mogelijk inwoners en werkgevers stimuleren deel te nemen aan een leven lang ontwikkelen. 

Deelprojecten

Het project Leven Lang Ontwikkelen staat in verbinding met het Zeeuws mobiliteitsteam.

Projectleiding

Contactpersoon

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

s.de.weerdt@goes.nl