Just Transition Fund, programma Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Just Transition Fund, programma Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Just Transition Fund, programma Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost

Werkterrein: Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Start: Februari 2023
Einde: 2027

Doelstelling

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds voor een 'rechtvaardige transitie'. Het fonds wil regio's en mensen in staat te stellen om aan te haken bij de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Gebieden die door de transitiemaatregelen de grootste problemen krijgen op sociaal, economisch of milieugebied staan centraal in het programma. Het fonds helpt om vernieuwingen door te voeren en om een duurzame infrastructuur te ontwikkelen. Ook helpt het fonds bij aanpassingen aan veranderende vaardigheden van werkenden. Een van de zes JTF-gebieden in Nederland is Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost.

Opzet

In het JTF-programmagebied Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is relatief veel energie- intensieve industrie gevestigd. Die bedrijvigheid maakt nog grotendeels gebruik van fossiele brandstoffen. Dat zal de komende jaren moeten gaan veranderen, om de realisatie van een klimaatneutraal Europa dichterbij te brengen.

Het JTF-geld is voor een flink deel bestemd voor de financiering van infrastructuur en innovaties die kunnen bijdragen aan het realiseren van de veranderingen. JTF-middelen zijn echter ook bedoeld voor medefinanciering van arbeidsmarktprojecten die te relateren zijn aan de transitie.

De subsidie kan aangevraagd worden door MKB-bedrijven of grotere ondernemingen of voor tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen. Samenwerking kan worden gezocht met onder meer kennis- en onderwijsinstellingen, O&O-fondsen en overheden (gemeenten en/of de Provincie Zeeland). Daarbij moeten de verwachte positieve gevolgen van het gezamenlijke project ten gunste komen van het gebied Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost.

 

Projectpartners

De uitvoering van het JTF programma Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is belegd bij Stimulus Programmamanagement. Projectideeën en uitgewerkte aanvragen kunnen daar worden ingediend.

Financiën

Een JTF-project kan maximaal 50% subsidie ontvangen. Welke projectkosten subsidiabel zijn, is vastgelegd in de subsidieregeling JTF. Deze regeling is opgesteld door het ministerie van SZW. 

Laatste stand van zaken

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden t/m 29 september 2023 17.00uur. De meest actuele JTF-informatie vindt u op de JTF-pagina van het Stimulus programma.

 

Contactpersoon

Stimulus Programmamanagement

Stimulus Programmamanagement

https://www.stimulus.nl/