Expat Center Zeeland
Expat Center Zeeland

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Expat Center Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: Juli 2020
Einde: Onbepaald

Doelstelling

Doorontwikkeling van het Expat Center Zeeland met als doel op één plek en op één moment de volledige dienstverlening aan te kunnen bieden voor internationals, bedrijven en de Zeeuwse gemeenten.

Onderdelen:

  1. Een warm welkom voor internationals en nieuwe vestigers
  2. Nauwe samenwerking van het Expat Center met de arbeidsmarktregio Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland.
  3. Bijdragen aan een groeiende internationale community (International Zeeland Newcomers Center); een platform voor internationals om te netwerken.
Opzet

Het Expat Center Zeeland biedt advies en praktische ondersteuning aan expats/internationals die zich in Zeeland (willen) vestigen. De ondersteuning richt zich op uiteenlopende terreinen zoals wet- en regelgeving, huisvesting, onderwijs en sociale activiteiten.

Het Expat Center Zeeland realiseert alle publieke en private dienstverlening die een expat/international nodig heeft in de periode vóór en na aankomst en gedurende zijn verblijf in Zeeland. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met aangesloten partners.

Hiermee draagt het Expat Center Zeeland bij aan het aantrekken en behoud van internationaal talent voor Zeeland.

De doelgroep bestaat onder andere uit kennismigranten, intra-corporate transferees (een werk- en verblijfsvergunning voor leidinggevenden, specialisten, en trainees met een nationaliteit van buiten de Europese Unie), arbeidsmigranten, buitenlandse startende ondernemers en studenten.

Het Expat Center kent zowel een digitaal als 2 fysieke loketten (Terneuzen/Goes) waar expats/internationals met al hun vragen met betrekking tot vestiging in Zeeland terecht kunnen.

Het Expat Center Zeeland is op verzoek van het bedrijfsleven, en gesteund door de Economic Board en Provincie, begonnen in Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels is het Zeeuws breed. Het Expat Center valt formeel gezien, zowel bestuurlijk als operationeel, onder Arbeidsmarktregio Zeeland. Een nader te vormen regiegroep van organisaties die financieel bijdragen zal uiterlijk eind 2023 worden gerealiseerd.

Projectpartners

De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Vlissingen, alsmede Provincie Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland.

Financiën

Dit project maakt deel uit van de ‘Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet’, zoals ondertekend op 13 juli 2020 door onder andere de ministers van LNV en BZK. Voor dit project is € 400.000 Regiodeal-subsidie gereserveerd. Daarnaast moet € 400.000 cofinanciering door de samenwerkende partners worden ingebracht.

Laatste stand van zaken 

Sinds 1 januari 2023 werkt het Expat Center Zeeland Zeeuws breed. Er wordt gewerkt vanuit de locaties Goes en Terneuzen. Vanaf 1 september 2023 is het team, bestaande uit 2 adviseurs en 1 accountmanager, compleet. 

Projectleiding

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

s.de.weerdt@goes.nl

Contactpersoon

Jennice van Aerde

Jennice van Aerde

Expat Center Zeeland
j.van.aerde@goes.nl