Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027
Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027

Werkterrein: Zeeland
Start: 2021
Einde: 2027

Doelstelling

Subsidie uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) wordt vanaf de zomer van 2022 ingezet voor projecten gericht op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO).

Opzet

De arbeidsmarktregio Zeeland doet nu en in de komende jaren een beroep op ESF-subsidiemogelijkheden. Met het extra Europese geld dat daardoor beschikbaar komt, kunnen Zeeuwse gemeenten en scholen extra begeleiding bieden bij het aan het werk helpen van mensen die het zonder steun niet lukt om duurzaam aan de slag te gaan. De arbeidsmarktregio coördineert elk ESF-proces, van het aanvragen van subsidie tot het declareren en afrekenen ervan. De gemeenten en scholen voeren de gesubsidieerde activiteiten uit.

Via de ESF-subsidies kan aan meer dan 1.000 Zeeuwen extra begeleiding worden geboden.

Projectpartners

De Zeeuwse gemeenten en scholen in het VSO en PrO voeren de activiteiten uit. Namens de scholen zorgt de Zeeuwse Stichting Maatwerk voor de afstemming met alle partijen in de arbeidsmarktregio.

Financiën

In de periode 2022-2023 is voor de gemeenten een ESF-subsidie van € 696.500 beschikbaar. De scholen kunnen in het schooljaar 2022-2023 een ESF-budget van € 248.744 inzetten.

Laatste stand van zaken

De gemeenten en scholen zijn na de zomervakantie 2022 gestart met de uitvoering van de met ESF-gesubsidieerde activiteiten. Dat loopt door in 2023.

 

Contactpersoon

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl