Lees voor

Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 2021-2027

Werkterrein: Zeeland
Start: 2021
Einde: 2027

Doelstelling

Subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal naar verwachting kunnen worden ingezet voor projecten gericht op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, kwetsbare werkenden en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO).

Opzet

In de Europese begrotingsperiode 2021-2027 zal er hoogstwaarschijnlijk een nieuw subsidieprogramma van het ESF vorm krijgen. In de komende maanden zal meer over de opzet van het ESF-programma 2021-2027 bekend worden. De arbeidsmarktregio zal mogelijk verantwoordelijk worden voor de projectaanvragen en de financiële verantwoording van ESF-subsidie.

Projectpartners

Op basis van de conceptplannen ESF 2021-2027 zullen gemeenten, UWV, sociale partners en de scholen in het VSO en PrO een rol gaan spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van de ESF-projecten.

Financiën

Het is nog niet bekend welk ESF-budget 2021-2027 aan de arbeidsmarktregio Zeeland beschikbaar zal worden gesteld.

Laatste stand van zaken

Het ESF-programma 2021-2027 zal in de tweede helft van 2022 van start gaan, in het voorjaar van 2022 start de voorbereiding binnen de arbeidsmarktregio.

Contactpersoon

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl