Lees voor

Een arbeidsmarkt voor iedereen in Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: Januari 2021
Einde: December 2024

Doelstelling

Het binnen een Zeeuws samenwerkingsverband werkfit maken, bemiddelen en aan het werk houden van mensen die het niet zelfstandig lukt duurzaam werk te vinden.

Opzet

Dit project, een onderdeel van ‘Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen – Zeeuwen zelf aan zet’, heeft twee pijlers:

1. We bieden kwetsbare werkzoekenden zoals mensen met een beperking of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nieuw perspectief, door het werkfit maken van deelnemers uit deze groep;
2. We bieden werkfitte werkzoekenden die het niet lukt op eigen kracht werk te vinden en te behouden extra begeleiding met het oog op duurzame plaatsing. Dit doen we door het, in een regionaal samenwerkingsverband, inzetten van jobhunters en jobcoaches.

Projectpartners

UWV Werkbedrijf Zeeland, Orionis Walcheren, GR de Bevelanden, gemeente Schouwen-Duiveland en WSO Zeeuws-Vlaanderen (Dethon).

Financiën

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdragen uit de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Vanuit deze regiodeal, derde tranche (2020-2022) wordt €800.000 bijgedragen. Daarnaast wordt co-financiering door de samenwerkende partners ingebracht.

Laatste stand van zaken 

Het project is begin 2021 gestart en momenteel volop in uitvoering. Meer dan 250 deelnemers vonden tot nu toe werk via dit project.

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl

Contactpersoon

Ronald de Back

Ronald de Back

Subregio Zeeuws-Vlaanderen
r.de.back@wspzvl.nl