Lees voor

Aan de slag in Zeeland 24-25

Werkterrein: Zeeland
Start: 1 januari 2024
Einde: 31 december 2025

Doelstelling

Regionale samenwerking om problematieken op de arbeidsmarkt aan te pakken en (jongere) werkzoekenden aan werk te helpen

Deelnemers beoogd te halen: 3100

Opzet

De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zeeland steeds meer vorm gekregen. Inmiddels is er een situatie ontstaan waar kennis en ervaring worden gedeeld en de samenwerking tussen partijen wordt gezocht wanneer die bijdraagt aan het oplossen van de problematieken op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio Zeeland kent drie subregio’s: Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Mede bepaald door geografische en demografische omstandigheden heeft elke subregio de ruimte om, naast de regionale samenwerking, eigen keuzes te maken waar dat het meest functioneel is.

De gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Zeeland maken samen gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Centrumgemeente Goes treedt daarbij op als penvoerder. Het ESF-geld wordt ingezet om extra activiteiten uit te voeren gericht op de re-integratie van werkzoekenden. Binnen de arbeidsmarktregio Zeeland wordt bijzondere aandacht geschonken aan jongeren omdat zij soms een extra zetje nodig hebben richting de arbeidsmarkt. Met name kwetsbare jongeren ervaren op dit moment moeite bij het vinden van duurzaam werk. Naast jongeren worden echter ook andere (kwetsbare) groepen begeleid, zoals ouderen, arbeidsbelemmerden en statushouders.

Met het ESF-project ‘Aan de slag in Zeeland 24-25’, willen de Zeeuwse gemeenten bereiken dat meer mensen een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen innemen. Zodat nog meer mensen volledig meedoen in de Zeeuwse maatschappij en om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Projectpartners

WerkgeversServicepunten in Zeeland (WSP), Zeeuwse Regionale Bureau's Leerlingenzaken (RBL)

Financiën

Projectkosten: € 4.342.640,-

ESF-subsidie: € 994.974,-

Laatste stand van zaken

Project in uitvoering

 

 

 

Contactpersoon

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl