Lees voor

Anders kijken naar werk

Werkterrein: Zeeland
Start: September 2021
Einde: Juli 2023

Doelstelling

Ondersteunen van Zeeuwse werkgevers om te komen tot functiecreatie voor mensen die graag willen werken maar (nog) niet beschikken over de juiste kwalificaties en/of een arbeidsbeperking hebben.

Opzet

Tussen de samenwerkende partners is een team opgezet van inclusieve arbeidsanalisten. Zij adviseren en begeleiden werkgevers bij het ‘Anders kijken naar Werk’. Het gaat hierbij om de analyse van werkprocessen en functies bij werkgevers voor mensen die niet in staat zijn om een reguliere functie in te vullen, maar met de juiste begeleiding en structuur wel naar vermogen een productieve bijdrage kunnen leveren.

Met het product Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) worden door de inclusieve arbeidsanalisten alle primaire en secundaire taken binnen bestaande functies in kaart gebracht. Op basis van de analyse kunnen werkgevers nieuwe primaire functies creëren door secundaire taken te bundelen. Deze werkwijze kent verschillende voordelen. Enerzijds worden nieuwe functies gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds worden werknemers ontlast in hun dagelijks werk. Daardoor ontstaat bij bedrijven meer ruimte om hun mensen optimaal in te zetten in het primaire proces en voor de ontwikkeling van innovaties. Het project heeft daardoor een meervoudige impact op de Zeeuwse economie: er ontstaat ruimte voor inactieven, het aantal moeilijk vervulbare vacatures wordt teruggebracht en er ontstaat meer ruimte voor innovatie.

Projectpartners

WerkgeversServicepunten, UWV, Arbeidsmarktregio Zeeland

Financiën

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de regiodeal Zeeland. Deze regiodeal-middelen worden beschikbaar gesteld via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Zeeland.

Laatste stand van zaken

In het najaar van 2021 is het team samengesteld dat dit project gaat uitvoeren. Dit Zeeuwse team bestaat uit onder meer analisten en arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij het UWV en gemeentelijke organisaties.

De aangescherpte coronamaatregelen maakten het de eerste projectperiode moeilijk om analyses op de werkvloer uit te voeren. Zodra dat echter weer kan, gaat het team bij werkgevers aan de slag!

 

Heeft u als werkgever of HR professional vragen? Mail dan naar: anderskijkennaarwerk@aandeslaginzeeland.nl  

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl

Contactpersoon