Lees voor

Aanpak laaggeletterdheid

Werkterrein: Zeeland
Start: 2020
Einde: December 2024

Doelstelling

Door de aanpak laaggeletterdheid wordt een Zeeuws actieplan ontwikkeld om te komen tot een effectievere bestrijding van laaggeletterdheid.

Opzet

Als mensen niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen of het moeilijk vinden met de computer te werken, dan is meedoen in de hedendaagse maatschappij niet vanzelfsprekend.

Toch heeft 1 op de 7 volwassenen (15%) die basisvaardigheden niet of onvoldoende.

Om ervoor te zorgen dat het scholingsaanbod voor volwassenen op de gebieden taal, rekenen en digitale vaardigheden meer mensen bereikt wordt extra geïnvesteerd in een (sub)regionale aanpak van laaggeletterdheid. Door meer mensen te bereiken moet het ook meer effect hebben. 

Elke arbeidsmarktregio krijgt in de periode 2020-2024 een budget hiervoor.

Het doel is om met dit budget ook te investeren in maatregelen, zoals de goede volwasseneneducatie. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van die scholing.

Projectpartners

De uitvoering wordt afgestemd in de Werkgroep Educatie (WGE), waarin de gemeenten vertegenwoordigd zijn via een subregionale contactorganisatie. De Zeeuwse Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven hebben een ondersteunende rol in dit proces.


De contactorganisaties in de subregio’s:
Oosterschelderegio: SWVO,
Walcheren: gemeente Veere,
Zeeuws-Vlaanderen:  gemeente Sluis.

Financiën

Het budget bedraagt in de periode 2020-2024 in totaal € 725.000.

Laatste stand van zaken 

Het regioplan is vastgesteld en de uitvoering is gestart in september 2021.

Bekijk het regioplan.

Projectleiding

Clarissa Geelhoed

Clarissa Geelhoed

c.geelhoed@goes.nl