Zeeuwse Werkkamer
Zeeuwse Werkkamer

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Zeeuwse Werkkamer

In de Zeeuwse Werkkamer vindt de bestuurlijke afstemming plaats over belangrijke ontwikkelingen die met de Zeeuwse arbeidsmarkt te maken hebben. Een voorbeeld daarvan is de taak om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, de zogeheten banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013, en de dienstverlening aan werkgevers hiervoor. De Zeeuwse Werkkamer is eind 2014 gestart en komt viermaal per jaar bij elkaar. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van gemeenten, sociale werkbedrijven, UWV, onderwijs, werkgeversorganisaties en vakbonden.

Samenstelling

Jurgen Vervaet

Jurgen Vervaet

André van der Reest

André van der Reest

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Marina Siebkes

Marina Siebkes

Hendrik-Jan van Arenthals

Hendrik-Jan van Arenthals

Jack Veraart

Jack Veraart

Myriam Biekens

Myriam Biekens

Leon Kalle

Leon Kalle

Anne Deelen

Anne Deelen

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

  • Bureauhoofd Team Arbeidsmarktregio Zeeland

    Ambtelijke ondersteuning vanuit centrumgemeente Goes

  • s.de.weerdt@goes.nl
Ilse Stecher

Ilse Stecher

Evelien Geuze

Evelien Geuze

Bart Valkenburg

Bart Valkenburg

  • Regiomanager Zeeland en West en Midden Brabant SBB

    Namens Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

  • b.valkenburg@s-bb.nl