Sociale werkbedrijven
Sociale werkbedrijven

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Sociale werkbedrijven

De sociale werkbedrijven (SW-bedrijven) zetten zich in voor de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsbeperking) naar zo regulier mogelijk werk. Zeeland kent vier
SW-bedrijven, nl. de Betho, De Zuidhoek, Orionis Walcheren en Dethon. De SW-bedrijven zijn vertegenwoordigd in de Zeeuwse Werkkamer en het Management Overleg Zeeland.