Partners

Aan de slag in Zeeland overkoepelt verschillende initiatieven en taken van bestaande organisaties. Daarom heeft Aan de slag in Zeeland ook verschillende 'gezichten'. Voor Zeeuwse werkgevers is het 'gezicht' Werkgeversservicepunt op praktisch gebied het belangrijkste, omdat Aan de slag in Zeeland op het gebied van personeelswerving de werkgevers veel te bieden heeft. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor UWV Werkbedrijf en de drie Werk(gevers)servicepunten (WSP's), die onder de gemeenten vallen: Orionis Walcheren, Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio en Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen. Deze vier partners werken onder de vlag van Aan de slag in Zeeland nauw samen om het Zeeuwse bedrijfsleven van dienst te zijn.

Binnen Aan de slag in Zeeland wordt samengewerkt door onder meer de onderstaande instanties en/of partijen op de arbeidsmarkt.