Partners

Aan de slag in Zeeland overkoepelt verschillende initiatieven en taken van bestaande organisaties. Daarom heeft Aan de slag in Zeeland ook verschillende 'gezichten'. Voor Zeeuwse werkgevers is het 'gezicht' Werkgeversservicepunt op praktisch gebied het belangrijkste, omdat Aan de slag in Zeeland op het gebied van personeelswerving de werkgevers veel te bieden heeft. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor UWV Werkbedrijf en de drie Werk(gevers)servicepunten (WSP's), die onder de gemeenten vallen: Orionis Walcheren, Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio en Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen. Deze vier partners werken onder de vlag van Aan de slag in Zeeland nauw samen om het Zeeuwse bedrijfsleven van dienst te zijn.

Binnen Aan de slag in Zeeland wordt samengewerkt door onder meer de volgende instanties en/of partijen op de arbeidsmarkt:
• Gemeenten
Regionale Bureaus Leerlingzaken
Werk(gevers)servicepunten
UWV
Sociale werkbedrijven
• Provincie
• Jongerenhuizen
• Scholen
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Leerwerkloket Zeeland
• Werkgevers (VNO-NCW Brabant Zeeland, Zeeland Business)
• Vakbonden (CNV, FNV)

 

Aan de slag in Zeeland

Provincie Zeeland

Stuwende kracht voor de Zeeuwse economie. Draagt onder meer via de Regiodeal bij aan een gezonde arbeidsmarkt.

Lees meer

Werkgevers (organisaties)

Hebben graag genoeg en kwalitafief goed personeel, en staan open voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Lees meer

Scholen

Verzorgen (beroeps)opleidingen die goed aansluiten op de personeelsbehoefte van werkgevers. Dat geldt zeker ook voor de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (VSO/PrO), waarbij de Zeeuwse Stichting Maatwerk jongeren helpt bij de het vinden van passend werk.

Lees meer

Vakbonden

Lees meer

Leerwerk loket

Helpt werknemers en werkgevers bij vragen op het gebeid van leren en werken.

Lees meer

Grensinfopunt Scheldemond

Informeert en helpt 'grensgangers' op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht.

Lees meer

Bureaus Leerlingzaken

Pakken schoolverzuim aan en voorkomen voortijdige schooluitval en biedt kwetsbare scholieren begeleiding en advies

Lees meer

WSP

Begeleiden mensen met een afstand tot arbeidsmarkt naar betaald werk en ontzorgen onder de naam Aan de slag in Zeeland de Zeeuwse werkgevers.

Lees meer

UWV

Voert de werknemersverzekeringen zoals ww, WAO en Wajong uit, levert arbeidsmarktinformatie en begeleidt uitkeringsgerechtigden weer naar betaald werk.

Lees meer

Sociale werkbedrijven

Begeleiden van zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar een reguliere baan.

Lees meer